•  cms retina.full cover

Overeenkomstig art.85, lid 1 en 2 van het Reglement van Orde stelt de fractie van
de PVV de volgende vragen aan het College van Gedeputeerde Staten en de
Commissaris van de Koning:

 

1. Bent u bekend met het artikel 'Teruggekeerde jihadi's
niet opgepakt maar geholpen'*?

2. Kunt u aangeven of er bij jeugdzorg bekend is of er jihadisten uit Flevoland zijn
afgereisd naar Syrië? En zo ja, om hoeveel personen gaat het?

3. In hoeverre deelt u de visie van de PVV dat
islamitische strijders die terugkeren van de jihad niet beloond dienen te
worden met banen, opleidingen of buurtactiviteiten maar opgepakt, gestraft en -
waar mogelijk - uitgezet moeten
worden?

4. Welke maatregelen bent u voornemens te treffen om te
voorkomen dat er in Flevoland geld gestoken wordt in onzinnige
re-integratietrajecten voor teruggekeerde jihadisten?

*http://www.eenvandaag.nl/buitenland/syrie/47733/teruggekeerde_jihadi_s_niet_opgepakt_maar_geholpen

Provinciale Staten Verkiezingen 2019

PVV Flevoland

RT @ducom99: 100 km/h rijden scheelt 0,34% stikstofdepositie. Als we 100 gaan rijden kan de bouw weer doorgaan volgens het kabinet Rutte.…

by PVV Flevoland


rutte weg voorkant

We hebben 5 gasten en geen leden online