•  cms retina.full cover

Overeenkomstig art.85, lid 1 en 2 van het Reglement van Orde stelt de fractie van
de PVV de volgende vragen aan het College van Gedeputeerde Staten en de
Commissaris van de Koning:

 

1. Bent u bekend met het artikel 'Teruggekeerde jihadi's
niet opgepakt maar geholpen'*?

2. Kunt u aangeven of er bij jeugdzorg bekend is of er jihadisten uit Flevoland zijn
afgereisd naar Syrië? En zo ja, om hoeveel personen gaat het?

3. In hoeverre deelt u de visie van de PVV dat
islamitische strijders die terugkeren van de jihad niet beloond dienen te
worden met banen, opleidingen of buurtactiviteiten maar opgepakt, gestraft en -
waar mogelijk - uitgezet moeten
worden?

4. Welke maatregelen bent u voornemens te treffen om te
voorkomen dat er in Flevoland geld gestoken wordt in onzinnige
re-integratietrajecten voor teruggekeerde jihadisten?

*http://www.eenvandaag.nl/buitenland/syrie/47733/teruggekeerde_jihadi_s_niet_opgepakt_maar_geholpen

Provinciale Staten Verkiezingen 2019

PVV Flevoland

RT @NicoleMoinat: Dit is echt te bizar voor woorden! Dit kan alleen in Nederland! Sterkte aan de betrokkenen bij het horen van dit idiote v…

by PVV Flevoland


rutte weg voorkant

We hebben 3 gasten en geen leden online