•  cms retina.full cover

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op 12 november 2014

Constaterende dat:

  • De primaire taak van de Commissaris der Koning in Flevoland ligt;
  • in de afgelopen jaren de Commissaris der Koning meerdere malen afwezig was tijdens Statenvergaderingen vanwege o.a. activiteiten voor de Raad van Europa,

Overwegende dat:

  • Het onwenselijk is dat werkzaamheden in Flevoland op de tweede plaats komen;
  • de recente uitspraak van de Raad van Europa rondom uitgeprocedeerde asielzoekers en ongedocumenteerde immigranten strijdig is met het beleid in Nederland,

Draagt de Commissaris der Koning op:

  • Aan de Raad van Europa kenbaar te maken dat hij zijn functie per direct neerlegt en zijn werkzaamheden zal beëindigen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Provinciale Staten Verkiezingen 2019

PVV Flevoland

RT @NicoleMoinat: Dit is echt te bizar voor woorden! Dit kan alleen in Nederland! Sterkte aan de betrokkenen bij het horen van dit idiote v…

by PVV Flevoland


rutte weg voorkant

We hebben 3 gasten en geen leden online