•  cms retina.full cover

Aan de voorzitter van Provinciale Staten,
Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op 28 oktober 2015.

Onderwerp: Geen extra opvang asielzoekers en afbouwen naar 0 plekken.

Constaterende dat:

  • Nederland en dus ook Flevoland worden overspoeld door asielzoekers, veelal met een islamitische achtergrond;
  • deze vaak vanwege economische motieven naar ons toekomen en niet omdat hun leven gevaar loopt;
  • er vooralsnog geen aanwijzingen zijn dat dit minder gaat worden.

Overwegende dat:

  • Flevoland niet zit te wachten op de enorme toestroom van gelukzoekers die ons financieel willen uitkleden;
  • daarnaast het gevaar levensgroot aanwezig is dat er islamitische terroristen zitten onder de nepvluchtelingen;
  • Nederland en Flevoland geen behoefte hebben aan extra opvang, maar juist een teruggang naar 0 plekken, 


Spreken uit

  • Dat de heer Verbeek de betrokken burgemeesters van de Flevolandse gemeenten adviseert om 0 extra opvangplekken ter beschikking te stellen;
  • aan minister Plasterk doorgeeft dat er in Flevoland geen plek is voor asielzoekers.

en gaan over tot de orde van de dag.

Provinciale Staten Verkiezingen 2019


rutte weg voorkant

We hebben 6 gasten en geen leden online