•  cms retina.full cover

Aan de voorzitter van Provinciale Staten,
Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op 28 oktober 2015.

Onderwerp: Normaal en beschaafd gedrag in Provinciale Staten van Flevoland.

Constaterende dat:

  • Op 23 september 2015 het interpellatiedebat van de PVV over asielzoekers door alle andere partijen is geboycot;
  • er druk is uitgeoefend op een aantal partijen om niet deel te nemen aan dit debat.

Overwegende dat:

  • Het niet getuigt van normaal en beschaafd gedrag als een interpellatiedebat bewust wordt geboycot;
  • het absoluut niet democratisch is om dit achterbaks te doen zonder alle partijen of de voorzitter van Provinciale Staten hierin te betrekken, 

Spreken uit

  • Ook een debat waaraan u liever niet actief deelneemt in ieder geval te laten plaatsvinden als een normaal en beschaafd debat zonder het te boycotten;
  • niet meer een massale emailwisseling met uitzondering van 1 partij te laten plaatsvinden, met als doel om deze partij op achterbakse wijze een hak te zetten.

en gaan over tot de orde van de dag.

Provinciale Staten Verkiezingen 2019

PVV Flevoland

RT @ducom99: 100 km/h rijden scheelt 0,34% stikstofdepositie. Als we 100 gaan rijden kan de bouw weer doorgaan volgens het kabinet Rutte.…

by PVV Flevoland


rutte weg voorkant

We hebben 5 gasten en geen leden online