Kernpunten

Lastenverlichting. Geen verhoging maar verlaging van de motorrijtuigenbelasting.

Inspraak burgers. Referendum over grote, belangrijke beslissingen, zoals de fusie.

Kleine daadkrachtige overheid. Alleen kerntaken en geen verkwisting van belastinggeld.

Ruim baan voor economische initiatieven. Werk, werk, werk is belangrijk.

Geen investeringen in windenergie. Windmolens draaien op subsidie, dus uw geld!

Stop de verdere islamisering van Flevoland en beperk de toestroom van Moelanders.

Toerisme en recreatie zijn een kans. Flevoland als internationale trekpleister.

Meer asfalt is de enige manier om Flevoland goed bereikbaar te houden.

Visserij op Urk verdient ruim baan en steun met betrekking tot innovaties.

Grote grazers lijden onnodig in de Oostvaardersplassen,

dus deze dieren moeten o.a. bijgevoerd worden.

PVV Flevoland

RT @geertwilderspvv: Wil je PVV-Tweede Kamerlid worden? Vechten voor ons land en tegen de elite, de EU, de massa-immigratie en de islam?…

by PVV Flevoland


rutte weg voorkant

We hebben 12 gasten en geen leden online