•  cms retina.full cover

KersstkaartFlevoland2023

De PVV Flevoland is trots op het Coalitieakkoord 2023 – 2027 getiteld ‘Toekomst voor het nieuwe land’ van, voor en door Flevolanders.

Met dit akkoord slaan we een nieuwe weg in voor onze provincie. We gaan de komende jaren onze inwoners meer betrekken bij grote vraagstukken, of bij onderwerpen die specifiek spelen in een deel van de provincie. Daarbij kijken we naar een juiste invulling van de ruimte die er is, zonder daarbij het specifieke karakter van Flevoland uit het oog te verliezen. En dit alles doen we door veelvuldig het gesprek aan te gaan met belanghebbenden, als het kan juist ook op locatie.

WhatsApp Image 2023 01 18 at 23.51.12

1. Chris Jansen, Almere
2. Bianca Goeman, Dronten
3. Willem Boutkan, Almere
4. Jan Meindert Keuter, Urk
5. Boris Tinga, Noordoostpolder
6. Scarlett Zegstroo, Lelystad
7. Ramona Aukes, Almere
8. Gerrit van Urk, Urk
9. Branco Buskens, Lelystad
10. Ashwin van Stormbroek, Lelystad

Wat de PVV betreft groeit Flevoland alleen met 100.000 woningen als er een IJmeerverbinding komt inclusief een IJmeerweg. Dus ook asfalt voor auto’s en fietsers, niet alleen een Openbaar Vervoer verbinding.
Daarom heeft de PVV een voorstel ingediend om dit als voorwaarde mee te geven in de gesprekken met het Rijk en andere betrokkenen.
Een meerderheid steunde deze oproep. Dit betekent dat we in de toekomst niet weer massaal in de file komen te staan als we richting Amsterdam rijden en weer terug.
En ja, de linkse partijen stemden natuurlijk weer tegen dit voorstel. Wat hen betreft mag u in de toekomst helemaal niet meer in de auto stappen. Denk hier aan als u in maart weer gaat stemmen. Wilt u vrijheid? Stem dan PVV.

Schriftelijke statenvragen van de Statenfractie van de PVV over gebruik vibro heipalen inboringsvrije zone door Windpark Zeewolde, ingediend op 7 mei 2021 (ontvangen op 10 mei2021), en de antwoorden daarop van het college van Gedeputeerde Staten zoals vastgesteld op8 juni 2021 (2801014)

1. Regelmatig ontvangen de Statenleden een spoedmededeling van het College. Kunt u aangevenwaarom deze mededeling niet direct is doorgezet via een spoedmededeling aan de Staten?
Het college heeft vanuit haar actieve informatieplicht het instrument ‘statenmededeling’ tot haar beschikking om Provinciale Staten te informeren. Om veelvuldig mailverkeer te vermijden, bundelt de griffie op verzoek van Provinciale Staten alle ingekomen stukken voor de staten waaronder dus ook de statenmededelingen, en stuurt deze bundeling als LIS (lijst ingekomen stukken) iedere donderdag naar Provinciale Staten en publiceert deze op de website van Provinciale Staten. Soms wil het college Provinciale Staten eerder informeren, bijvoorbeeld vóór een Statenvergadering op de woensdag, omdat de mededeling belangrijke informatie geeft over een agendapunt. Daarvoor heeft de griffie de zogenaamde spoedprocedure. Statenmededelingen worden dan als spoedmededeling rechtstreeks via de mail aan Provinciale

Inleiding.
Allereerst hulde aan de toezichthouder, die door zijn oplettendheid het volgende heeft geconstateerd.

Tijdens een vrije veld controle in de boringsvrije zone heeft een toezichthouder van de Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en Vechtstreek (OFGV) geconstateerd dat windpark Zeewolde voor de fundering van de windmolens zogenoemde vibro-heipalen gebruikt. Dit is niet in overeenstemming met het provinciale uitgangspunt waarbij de lijn is alleen prefab palen toe te staan door de beschermende kleilaag.

De PVV bestaat 15 jaar!
Geert Wilders: ‘‘DE PVV IS JARIG!
We bestaan vandaag 15 jaar!
Felicitaties aan al die PVV-kiezers in Nederland, we zijn er voor jullie!’’

152879111 1514579668746691 2386157326142644898 n

Subcategorieën

Campagne

Geert campagne

Provinciale Staten Verkiezingen 2023-2027

 Klik op de foto voor het verkiezingsprogramma.

Geert campagne

Twitter response: "Could not authenticate you."

We hebben 13 gasten en geen leden online