•  cms retina.full cover

Voorzitter,

Sinds 28 mei jl. weten we dat onze mooie provincie Flevoland zal ophouden te bestaan. Op die dag stemde de Tweede Kamer over een motie om de heilloze plannen om Flevoland op te heffen te schrappen. Helaas kon deze motie niet op een meerderheid rekenen. Met dank aan de VVD, PvdA, D66, GroenLinks en 50Plus die tegen deze motie stemden, weten we nu dus dat dit traject om ons Flevoland op te heffen door zal gaan.

In navolging van de Gelderse fractie heeft ook de PVV in Flevoland, op grond van de Wet openbaarheid van bestuur, alle gemeenten in de provincie aangeschreven met het verzoek aan te geven hoeveel islamitische instellingen zich in de gemeenten bevinden.

Aan het college van burgemeesters en wethouders

t.a.v. de voorzitter

Flevoland, 7 juni 2013

Betreft : Wob-verzoek

De fractie van de Partij Voor de Vrijheid in Flevoland brengt op dit moment de omvang van de Islam en de (indirecte) gevolgen daarvan binnen de gemeenten in de provincie Flevoland, in kaart. Het doel daarvan is beleid te ontwikkelen om de Islamisering van de provincie Flevoland tegen te gaan dan wel in te perken.

1. Willem Boutkan
Willem Boutkan
 

Flevoland is een provincie die vanaf het ontstaan is geregeerd door dezelfde partijen. Ongecontroleerd en zonder tegenspraak geld uitgeven is gewoon geworden. Als PVV-lid in de Provinciale Staten zet ik mij in om dit te veranderen.

Contact Willem

 

2. Bianca Boutkan
Bianca Boutkan

De PVV in Provinciale Staten Flevoland wil dat er een uitgebreid onderzoek wordt gedaan naar de gevolgen voor de volksgezondheid van bestaande en geplande windmolens in de provincie.

De Universiteit Utrecht stelt vandaag, na onderzoek, dat mensen die in de buurt wonen van windmolens gezondheidsproblemen kunnen krijgen die uiteenlopen van duizeligheid en slaapproblemen tot concentratieproblemen en oorsuizen.

Subcategorieƫn

Campagne

Geert campagne

Provinciale Staten Verkiezingen 2023-2027

 Klik op de foto voor het verkiezingsprogramma.

Geert campagne

Twitter response: "Could not authenticate you."

We hebben 57 gasten en geen leden online