•  cms retina.full cover

Spreektekst 13 november 2013
Voorzitter,
De PVV zal zich in haar bijdrage richten op 3 onderwerpen. Het gekunstelde positieve begrotingssaldo, de visieloze en regenteske manier waarop dit college zich presenteert en als derde, het voortbestaan van onze mooie provincie.
Kijkend naar de begroting kan de PVV slechts één ding constateren. Dit college neemt alvast een voorschot op het uitdelen van kadootjes op kosten van de burger. Hiervoor is geen verlanglijstje opgesteld of ingekeken. Nee hoor, dit college weet het zelf gewoon beter.
De opcenten worden niet geïndexeerd. De vraag is: Waarom worden de opcenten niet verlaagd, terwijl hiervoor wel vele miljoenen ruimte is in deze begroting. Kijkend naar paragraaf 4, samenleving, vinden we zonder al teveel moeite zomaar €2 miljoen. Amateurkunst (€198.000), sportservice Flevoland (€411.000), Nieuwland erfgoedcentrum (€1,45 miljoen). Dit zijn zeker geen kerntaken van de provincie. Daarom zal de PVV een motie indienen om de opcenten vanaf 2015 niet te indexeren.
De IJmeerverbinding is pas compleet met asfalt. De PVV heeft herhaaldelijk aangedrongen op het naar voren halen van die verbinding en de mogelijkheden van composiet daarin te betrekken. Om die reden zal de PVV een motie indienen voor een reservering voor deze verbinding.
Gebrek aan visie is een structureel probleem van dit college. Dit kan natuurlijk ook niet anders als 75% van de gedeputeerden vrolijk terugkeert na het fiasco Oostvaarderswold. Wat resteert is een beetje rommelen in de marge. Het college past op de winkel, de reserves lopen op en geld stroomt alleen naar niet kerntaken. Zo zijn de loonkosten van Flevoland de hoogste van alle provincies. Maar beknibbelen op ambtelijke ondersteuning is niet sexy en past niet in het uitdeelscenario van dit college.
Een echte investeringsagenda is ver te zoeken. Het aanzwengelen van de economie gaat dit college ronduit slecht af. Het gebrek aan visie wordt niet afgestraft, zolang de coalitiepartijen deze verzameling brekebenen in het zadel houdt. Na Oostvaarderswold heeft het college, onder aanvoering van gedeputeerde Witteman, een nieuw risicogevoelig speeltje gevonden om geld aan te verkwisten.
DE-on, het duurzame energiesprookje is het nieuwe levensdoel van gedeputeerde Witteman. 70% van de participanten trok zich terug. En wat doet het college? Oogkleppen op en zelf trekken aan een dood paard. Nu worden nieuwe kansrijke projecten, die niet kunnen starten zonder subsidie-infuus, gesmeekt om met iets duurzaams te komen. Die gereserveerde €6,8 miljoen moeten toch een keer op, voordat we een werkelijk nuttige besteding hiervoor vinden. De PVV is het hier niet mee eens en zal een voorstel doen voor een besteding waar de burger wel iets aan heeft.
De containerhaven leek het volgende sprookje voor gedeputeerde Appelman te worden. Gisteren ontving PS een geheime mededeling over de ontwikkelingen. Wel opmerkelijk dat via Twitter al meldingen de wereld ingingen via de CdK en gedeputeerden, voordat PS wist wat er speelde. Daarnaast mogen we inhoudelijk niets zeggen. Dit is niet de eerste keer dat PS later wordt geïnformeerd. Daarnaast neemt het aantal geheime mededelingen sterk toe. Wat de PVV betreft een zeer onwenselijke situatie, omdat het veelal volstrekt onduidelijk is waarom iets geheim is.
De visieloze, regenteske manier van doen van dit college wordt nog duidelijker rondom het laatste punt dat de PVV hier aan de orde zal stellen. Het voortbestaan van onze mooie provincie wordt ernstig bedreigd, voorzitter.
Iedereen ziet de directe dreiging van de mogelijke opheffing. De nieuw te vormen superprovincie zal er vanwege de coalitie in Den Haag en het handjeklap in de Eerste Kamer, helaas gaan komen.
Maar er is nog een tweede bedreiging voor onze provincie en eigenlijk zelfs voor heel Nederland. Nu denkt u misschien dat de PVV zal komen met de gevolgen van de totalitaire islam, die ons regelrecht bedreigt met haar haatzaaiende ideologie, met alle gevolgen van dien voor de
veiligheid en leefbaarheid in Flevoland. Maar die zullen we in de komende maanden apart aan de orde stellen.
Die andere bedreiging waar de PVV hier op doelt heet Europa. Of eigenlijk de EU, die langzaam bezig is de Nederlandse autonomie op te vreten. Dit alles voor de ultieme droom van deze benoemde bestuurders. Één Europa, één markt en een einde aan de autonomie van de lidstaten. De kapitaalkrachtige landen mogen bloeden voor de rest. Helaas zien we dit niet allen terug op landelijk niveau. Het college blinkt uit in praten in EU verband. De eene na de andere gedeputeerde vliegt, rijdt of treint uit over Europa, of zelfs daarbuiten. Concreet levert dit niets op. Maar het staat best wel interessant als je op een internationaal snoepreisje kunt gaan, op kosten van de belastingbetaler. Zogenaamd kansrijke bezoekjes aan Rusland en China leveren nul komma nul op. De slappe doelstellingen vooraf en de magere terugkoppeling, tonen overduidelijk het gelijk van de PVV aan.
Maar ook de CdK weet wat dit betreft van wanten. Een tripje richting Albanië gaat voor een Statenvergadering. De CdK heeft verschillende nevenfuncties, maar die van rapporteur van de Raad van Europa springt daarbij het meest in het oog. Deze club vindt Nederland racistisch. Geert Wilders had volgens deze club moeten worden veroordeeld. De CdK is namens dit gezelschap rapporteur voor Griekenland. U weet wel, dat land waarvoor iedere Nederlander langer mag doorwerken i.v.m. de miljarden die daar zijn weggesluisd. Volgend jaar wordt de CdK mogelijk rapporteur voor Turkije, een niet EU land. Misschien een idee om de mensenrechten daar eens aan de orde te stellen? In dit islamitische land is het daarmee vele malen erger gesteld dan in Nederland. Maar wie weet laat de CdK zich ringeloren, in tegenstelling tot zwarte piet in Amsterdam. De PVV ziet niets in dit lidmaatschap. Wij vragen de CdK zich terug te trekken uit deze raad van Europa.
Wat de PVV betreft moet dit college zich juist krachtig afzetten tegen Europese inmenging in onze zaken. Eigenlijk is het heel wrang. Opheffen van onze provincie is de enige manier om dit visieloze, regenteske college definitief ten val te brengen.
Voorzitter, ik zal afronden. De PVV dient 3 moties in. Als de andere partijen in deze staten werkelijk het belang van Flevoland voor ogen hebben steunen ze deze voorstellen ruimhartig. Zo niet, dan weten we in ieder geval wie de zwarte piet krijgt.

 

 

 

 

 

Campagne

Geert campagne

Provinciale Staten Verkiezingen 2023-2027

 Klik op de foto voor het verkiezingsprogramma.

Geert campagne

Twitter response: "Could not authenticate you."

We hebben 57 gasten en geen leden online