•  cms retina.full cover

Agendapunt: Begroting

Onderwerp Statenvoorstel:

Duurzame Energie en Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland

 

Nummer Statenvoorstel:

Aan de voorzitter van

Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op

13 november 2013

Constaterende dat:

- Het geen provinciale kerntaak is om te investeren in duurzame projecten waarvan nut en noodzaak niet bewezen zijn;

- Het faliekant mislukken van soortgelijke projecten in andere delen van het land, zoals Energiebedrijf Rundedal in Friesland, Ecocern in Utrecht, Go Energy uit Son en Biovalue in Zeeland betrokken gemeenten en provincies met miljoenenverliezen hebben opgezadeld,

Van mening dat:

-

De gelden die gereserveerd zijn voor dit nutteloze project broodnodig zijn voor echte kerntaken van de provincie,

spreekt uit:

- Geen eurocent meer te steken in dit bij voorbaat mislukte en overbodige traject en de gelden in te zetten voor lastenverlichting,

en gaat over tot de orde van de dag,

Naam initiatiefnemer:

C.A. Jansen

Fractievoorzitter PVV

Campagne

Geert campagne

Provinciale Staten Verkiezingen 2023-2027

 Klik op de foto voor het verkiezingsprogramma.

Geert campagne

Twitter response: "Could not authenticate you."

We hebben 157 gasten en geen leden online