•  cms retina.full cover

Agendapunt: Begroting

Onderwerp Statenvoorstel:

Reserve IJmeerverbinding

 

Nummer Statenvoorstel:

Aan de voorzitter van

Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op

13 november 2013

Overwegende dat:

-

Het geen kerntaak van de Provincie is om te investeren in grootschalige landschapskunst projecten.

-

Het geen kerntaak van de Provincie is om het bloemenfeestje van Almere te financieren.

-

Het speelgeld van de coalitie in de vorm van de reserve strategische projecten niet in de bekende visieloze projecten van dit college dient te worden geïnvesteerd.

Van mening dat:

-

De IJmeerverbinding zo snel mogelijk ten behoeve van de economie van Flevoland dient te worden gerealiseerd en wel inclusief een brede strook asfalt en gebouwd met composietmateriaal ontwikkeld door Flevolandse bedrijven.

spreekt uit:

- Dat de reserves Grootschalige kunstprojecten, ontwikkeling strategische projecten en Investeringsimpuls Flevoland Almere tot een bedrag van € 30.491.000 dienen te worden gestort in een nader in te richten "Reserve IJmeerverbinding".

en gaat over tot de orde van de dag,

Naam initiatiefnemer:

C.A. Jansen

Fractievoorzitter PVV

 

Campagne

Geert campagne

Provinciale Staten Verkiezingen 2023-2027

 Klik op de foto voor het verkiezingsprogramma.

Geert campagne

Twitter response: "Could not authenticate you."

We hebben 6 gasten en geen leden online