•  cms retina.full cover

Woensdag 13 november was de behandeling van begroting. Wederom
was er sprake van een links feestje. Geen lastenverlichting, verbrassen van uw
geld aan taken waarvoor de provincie helemaal niet verantwoordelijk is en geen
enkel concreet plan om de economie te ondersteunen.

 

Natuurlijk heeft de PVV tegen de begroting gestemd omdat het
college volstrekt verkeerde keuzes maakt. Keuzes die niet in het belang zijn
van Flevoland.

De coalitiepartijen kunnen zich moeiteloos vinden in de
linkse nivelleringsdrang, hogere lasten en verspilling aan
duurzaamheidsgeneuzel. Geld wordt verbrand aan niet-kerntaken. De opcenten
worden niet geïndexeerd, maar de PvdA praat nu al over een verhoging in 2015.
Goed dat u dit alvast weet met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen.
Een voorstel van de PVV om de opcenten structureel niet te indexeren heeft
helaas geen meerderheid gevonden. Ook de VVD was hierop tegen!!!

Naast het verspillen van geld is ook de dwangmatige drang
naar duurzaamheid een steeds groter probleem in Flevoland. De linkse kliek
heeft maar liefst €6,8 miljoen gereserveerd voor duurzame projecten, die geld
nodig hebben. Geen enkele financiële investeerder of bank wil hier geld in
stoppen vanwege de enorme risico's. Een PVV voorstel om dit niet te doen en het
geld te gebruiken voor lastenverlichting heeft het niet gehaald.

Om de werkgelegenheid te stimuleren en de verkeerschaos
richting de Randstad op te lossen diende de PVV een motie in om realisatie van
de IJmeerverbinding, inclusief asfalt, naar voren te halen. Hiervoor zijn honderden miljoenen
beschikbaar als er gebruik wordt gemaakt van nieuwe technieken, zoals
composiet. Een materiaal dat o.a. wordt gebruikt in de luchtvaart en realisatie
van bruggen. De gedeputeerde verzocht de PVV om vooral haar invloed hiervoor te
gebruiken, maar een meerderheid van Provinciale Staten stemde tegen. Dus helaas
geen extra werkgelegenheid of extra asfalt. Toch zal de PVV verder gaan met dit
idee. Eens moeten de andere partijen toch
de oogkleppen afzetten.

Opvallend was eveneens de chaotische bespreking over een
andere opzet van de begroting. Die maakt het mogelijk om ieder jaar beter te
meten hoe het gaat met de voortgang van projecten en de financiën. De
coalitiepartijen vlogen elkaar naar de keel en het resultaat was een gekunsteld
compromis. De vraag is hoe lang deze partijen nog samenwerken. Rondom natuur en
economie is er sprake van steeds verder uit elkaar liggende standpunten.

De PVV zal zich blijven inzetten voor uw belang. Een
veiliger, beter en leefbaarder Flevoland.

Chris Jansen

Fractievoorzitter PVV Flevoland

 

Campagne

Geert campagne

Provinciale Staten Verkiezingen 2023-2027

 Klik op de foto voor het verkiezingsprogramma.

Geert campagne

Twitter response: "Could not authenticate you."

We hebben 11 gasten en geen leden online