•  cms retina.full cover

De PVV in Provinciale Staten is van mening dat moet worden
voorkomen dat er ook dit jaar weer duizenden euro's worden uitgegeven aan de
nieuwjaarsreceptie op het Provinciehuis.

 

Ook krijgt de fractie graag een toelichting op het voornemen
van het bestuur om de receptie te betalen met belastinggeld. "We zien graag dat
het provinciaal bestuur zelf met de pet rondgaat om geld op te halen voor de
nieuwjaarsreceptie. De belastingbetaler hoeft niet op te draaien voor het
gefeest van politici en ambtenaren", aldus Statenlid Van Klaveren.

Gestelde vragen:

Overeenkomstig art.85, lid 1 en 2 van het Reglement van Orde
stelt de fractie van de PVV de volgende vragen aan het College van

Gedeputeerde Staten en de Commissaris van de Koning:

1. Kunt u aangeven of de aanstaande nieuwjaarsreceptie van
de provincie Flevoland , net als vorig jaar, in de duizenden euro's zal lopen?

2. Deelt u de visie van de PVV dat het geven van een
nieuwjaarsfeestje op kosten van de belastingbetaler niet nodig is? Zo neen,
waarom acht u het noodzakelijk dat dit betaald wordt met belastinggeld? Graag
een toelichting.

3. Bent u bereid met de pet rond te gaan binnen het
Provinciehuis om zo zelf de kosten van de nieuwjaarsreceptie op te hoesten? Zo
neen, waarom niet?

4. Kunt u de gestelde vragen van een antwoord voorzien voor
het nieuwe jaar?

Joram van Klaveren

Campagne

Geert campagne

Provinciale Staten Verkiezingen 2023-2027

 Klik op de foto voor het verkiezingsprogramma.

Geert campagne

Twitter response: "Could not authenticate you."

We hebben 6 gasten en geen leden online