•  cms retina.full cover

De PVV in Provinciale Staten heeft vragen gesteld over
verdringing op de Flevolandse arbeidsmarkt door de komst van EU-migranten.

"We krijgen enorm veel berichten binnen van mensen
uit de provincie die behalve klachten mbt overlast en criminaliteit ook klagen
over verlies van werk. Met name uit
sectoren als de bouw, transport en tuinbouw."

De PVV wil dat er, in navolging van de provincie Limburg,
ook in Flevoland een provinciaal onderzoek wordt gestart naar verdringing op de
arbeidsmarkt door EU-migranten. Verder dient er een ontmoedigingsbeleid te
worden gevoerd wat betreft Polenhotels.

J.J. van Klaveren (Statenlid PVV)

0621703813

Gestelde vragen:

Overeenkomstig art.85, lid 1 en 2 van het Reglement van
Orde stelt de fractie van de PVV de volgende vragen aan het college van
Gedeputeerde Staten en de Commissaris der Koning:

1. Bent u bekend met het artikel 'Onderzoek naar arbeidsmigranten
op Limburgse arbeidsmarkt?'*

2. In hoeverre deelt u de zorg over verdringing op de
Flevolandse arbeidsmarkt door de groei van EU-arbeidsmigranten?

3. Bent u bereid, in navolging van de provincie Limburg,
een onderzoek in te stellen naar verdringing door EU-arbeidsmigratie op de
provinciale arbeidsmarkt (met name de
transport-, bouw-, en tuinbouwsector)? Zo neen, waarom niet?

4. Bent u bereid, conform de wens van de PVV, een
ontmoedigingsbeleid uit te dragen voor de realisatie van zogenaamde Polenhotels? En zo neen, waarom niet?

 

Joram van Klaveren

*http://www.l1.nl/nieuws/239899-onderzoek-naar-arbeidsmigranten-op-limburgse-arbeidsmarkt

Campagne

Geert campagne

Provinciale Staten Verkiezingen 2023-2027

 Klik op de foto voor het verkiezingsprogramma.

Geert campagne

Twitter response: "Could not authenticate you."

We hebben 154 gasten en geen leden online