•  cms retina.full cover

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op 17 september 2014,

Wijzigen
ontwerpbesluit

De tekst van beslispunt 1, zijnde:

"Het aandeel van de provincie Flevoland in de
frictiekosten in verband met de reorganisatie van de Randstedelijke Rekenkamer
te bepalen op €65.000,-, gespreid over de jaren 2015 tot en met 2019"

te vervangen door:

 

„Het
aandeel van de provincie Flevoland in de frictiekosten in verband met de
reorganisatie van de

Randstedelijke
Rekenkamer te bepalen op maximaal €65.000,-,
gespreid over de jaren 2015 tot en met 2019."

Toelichting:

In
het statenvoorstel opgenomen bedrag van €65.000,- dat gebruikt wordt om de
frictiekosten te betalen voortvloeiend uit de reorganisatie van de
Randstedelijke Rekenkamer, te maximaliseren tot dit bedrag.

En
niet zoals vermeld staat in de als onderdeel van dit statenvoorstel opgenomen
bijlage 1: "Voornemen

tot
reorganisatie Randstedelijke Rekenkamer, flexibel en efficiënt (edocsnr. 1639918)',
waar vermeld

staat op pagina 5, dat „de kosten ook mogelijk hoger kunnen worden".

Naam initiatiefnemer:

I.Joosse

Handtekening
initiatiefnemer:

 

Campagne

Geert campagne

Provinciale Staten Verkiezingen 2023-2027

 Klik op de foto voor het verkiezingsprogramma.

Geert campagne

Twitter response: "Could not authenticate you."

We hebben 12 gasten en geen leden online