•  cms retina.full cover

Op 17
september 2014 is in Provinciale Staten een initiatiefvoorstel ingediend door
de VVD m.b.t. glasvezel in het buitengebied. N.a.v. behandeling in de
commissie, was het voorstel al behoorlijk gewijzigd, maar wat nog steeds
ontbrak, was het feit dat er nog totaal geen dekking was voor het gevraagde
bedrag van €50.000. Dit was in het oorspronkelijke voorstel €100.000.

Uitgangspunten
voor het VVD voorstel zijn:

Heel Flevoland op het snelle net.
70% van de Flevolanders nu toegang heeft tot het snelle internet.
De agenda Vitaal Platteland voorlopig nog niet is vastgesteld.

Overwegende dat:
Alle Flevolanders toegang dienen te hebben tot snel internet.
De provincie een impuls kan geven aan dit proces.

Tijdens de plenaire behandeling gebeurde er iets opmerkelijks.
Het initiatief werd door de meeste fracties gewaardeerd maar daarna volgt dan het onvermijdelijke "maar".
Echter gelukkig voor de indieners was daar een PvdA gedeputeerde die bereid was om de VVD te
helpen met het wijzigen van de tekst en deze te veranderen in een motie.

De PVV heeft tegen deze motie gestemd en wel om de volgende redenen.

1). In 2010
is er door de provincie €4.4 miljoen geinvesteerd in de aanleg van glasvezel in
het buitengebied, t.b.v. sluizen en bruggen. Tevens hebben een aantal
marktpartijen €1.6 miljoen bijgedragen om aan te haken bij dit project. De
totale kosten werden geraamd op €10 miljoen om heel Flevoland aan te sluiten.

2). In 2006
was er al een aanbesteding, maar die is stopgezet vanwege te hoge
investeringskosten van €10 miljoen. De markt zag er toen geen heil in om het
buitengebied aan te sluiten, omdat dat simpelweg gewoon te duur is.

3). De
techniek is ondertussen met sprongen vooruit gegaan en er zijn voor het
buitengebied betere en goedkopere oplossingen.

4).
Marktpartijen staan niet te trappelen van enthousiasme om in te stappen in dit
project, gezien de hoge kosten per aansluiting.

Voor alle
duidelijkheid, de PVV gunt een ieder toegang tot snel internet. Maar om nu
alleen te focussen op glasvezel is, gezien de realiteit gekoppeld aan
financiele haalbaarheid, in onze ogen achterhaald.

Tot slot.

Het is dan
ook op z'n zachts gezegd, merkwaardig dat een partij als de VVD, die
marktwerking zo hoog in het vaandel heeft staan, nu een programma van eisen
laat opstellen door het college, waarmee marktpartijen vervolgens een business
case kunnen maken op het gebied van snel internet. Het zijn notabene deze
marktpartijen die het tot nu toe niet oppakken. En dit moet dan klaar zijn,
voor de provinciale staten verkiezingen in 2015. Dit voorstel heeft dan ook alle
schijn tegen en lijkt meer op een Trojaans verkiezingspaard.

Willem
Boutkan

Statenlid.

Campagne

Geert campagne

Provinciale Staten Verkiezingen 2023-2027

 Klik op de foto voor het verkiezingsprogramma.

Geert campagne

Twitter response: "Could not authenticate you."

We hebben 13 gasten en geen leden online