•  cms retina.full cover

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op 12 november 2014

Constaterende dat:

  • Het kabinetsbeleid dramatisch is voor de economie en dus ook voor de portemonnee van de burger;
  • door ecologische ontwikkelingen leidend te maken bij het programma Nieuwe Natuur, economische en maatschappelijke ontwikkelingen hieronder te lijden hebben,

Overwegende dat:

  • Er voldoende natuur aanwezig is in Flevoland;
  • we willen voorkomen dat er nog meer experimenten plaatsvinden zoals de marteling van de grote grazers in de Oostvaardersplassen,

Draagt het college op:

  • Aan het totale budget van €3,9 miljoen dat wordt gebruikt voor Nieuwe Natuur het maximaal beïnvloedbare bedrag te onttrekken;
  • dit bedrag te steken in lastenverlichting voor de burgers via een verlaging van de motorrijtuigenbelasting (provinciale opcenten), of in het provinciale wegenstelsel voor een kwaliteitsverbetering die het verdiend,

en gaat over tot de orde van de dag.

Campagne

Geert campagne

Provinciale Staten Verkiezingen 2023-2027

 Klik op de foto voor het verkiezingsprogramma.

Geert campagne

PVV Flevoland

RT @geertwilderspvv: PVV +2 zetels! Nederlanders willen hun eigen land weer terug en kiezen massaal voor de enige partij die daar al jaren…

by PVV Flevoland

PVV Flevoland

RT @geertwilderspvv: De Nederlandse overheid moet veel meer doen aan informatievoorziening aan de burger. Dat kan paniek juist voorkomen. W…

by PVV Flevoland

We hebben 25 gasten en geen leden online