•  cms retina.full cover

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op 12 november 2014

Constaterende dat:

  • Het kabinetsbeleid dramatisch is voor de economie en dus ook voor de portemonnee van de burger;
  • door ecologische ontwikkelingen leidend te maken bij het programma Nieuwe Natuur, economische en maatschappelijke ontwikkelingen hieronder te lijden hebben,

Overwegende dat:

  • Er voldoende natuur aanwezig is in Flevoland;
  • we willen voorkomen dat er nog meer experimenten plaatsvinden zoals de marteling van de grote grazers in de Oostvaardersplassen,

Draagt het college op:

  • Aan het totale budget van €3,9 miljoen dat wordt gebruikt voor Nieuwe Natuur het maximaal beïnvloedbare bedrag te onttrekken;
  • dit bedrag te steken in lastenverlichting voor de burgers via een verlaging van de motorrijtuigenbelasting (provinciale opcenten), of in het provinciale wegenstelsel voor een kwaliteitsverbetering die het verdiend,

en gaat over tot de orde van de dag.

Provinciale Staten Verkiezingen 2019

PVV Flevoland

RT @NicoleMoinat: Dit is echt te bizar voor woorden! Dit kan alleen in Nederland! Sterkte aan de betrokkenen bij het horen van dit idiote v…

by PVV Flevoland


rutte weg voorkant

We hebben 3 gasten en geen leden online