•  cms retina.full cover

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op 12 november 2014

Constaterende dat:

De Floriade een (wereld)tuinbouwtentoonstelling is;

  • het predikaat wereldtentoonstelling alleen wordt toegekend door het BIE (Bureau International des Expositions) als de Floriade voldoet aan de daarvoor opgestelde eisen;
  • de gemeente Almere heeft aangegeven op 4 pijlers (Tuinbouwexpo, Bouwexpo, Waterexpo en Stad & regio) in te zetten met betrekking tot de Floriade,

Overwegende dat:

Bouwexpo, Waterexpo en Stad & Regio niet vallen onder het predikaat (wereld)tuinbouwtentoonstelling;

  • dit bevestigt dat Almere het evenement ziet als gebiedsontwikkeling;
  • Almere er rekening mee houdt dat de Floriade hierdoor niet voldoet aan de eisen die gesteld worden, zoals bevestigd door wethouder Mulder op 30 oktober 2014;
  • hierdoor de Floriade zal worden gedegradeerd tot een lokaal project,

Draagt het college op:

  • De gemeente Almere mede te delen dat de provinciale bijdrage van €0 miljoen voor de Floriade wordt ingetrokken en dat dit bedrag wordt omgezet in een provinciebrede investering in de werkgelegenheid in de land- en tuinbouwsector,

Provinciale Staten Verkiezingen 2019

PVV Flevoland

RT @NicoleMoinat: Dit is echt te bizar voor woorden! Dit kan alleen in Nederland! Sterkte aan de betrokkenen bij het horen van dit idiote v…

by PVV Flevoland


rutte weg voorkant

We hebben 3 gasten en geen leden online