•  cms retina.full cover

Op woensdag 9 september organiseerde de NPO op 1 een groot vluchtelingen debat onder leiding van Jeroen Pauw. Voor en tegenstanders konden er hun zegje doen. Maar het geheel was zo op gebouwd en georganiseerd, dat de voorstanders aanzienlijk meer naar voren geschoven werden.

Daar bovenop kwamen dan nog de zielige beelden en verhalen van vluchtelingen. Dit om de kijkers dusdanig te manipuleren om meer positief tegenover vluchtelingen te staan. Vluchtelingen uit Arabische landen, wel te verstaan.

Herman Pleij, de historicus, deed daar nog een flinke schep bovenop. Hij onthulde dat Nederland, in de loop van de geschiedenis, altijd al grote stromen vluchtelingen had opgenomen en dat we daar veel voordeel van gehad hebben. Hij verwees daarbij naar de Gouden Eeuw. Wat hij niet vertelde was dat die Gouden Eeuw er alleen was voor de allerrijksten van Nederland, de kooplieden. Zij werden in die periode schatrijk met de handel van slaven en de V.O.C. de verenigde Oost-Indische compagnie.

De eerste “multinational” van de wereld, gefinancierd door aandeelhouders.

Ondertussen was de gewone bevolking armer dan ooit en crepeerde op de meest afschuwelijke wijze onder de uitbuiting van deze kooplieden. Ook onze wereldberoemde schilders Rembrandt en van Gogh, moesten het ontgelden. Zij kregen zo weinig voor hun schilderijen betaald, door die rijke kooplieden, dat zelfs zij in grote armoede leefden. Daardoor hadden ze soms niet eens genoeg geld om verf en doek voor nieuwe schilderijen te kopen. Een bekent schilderij uit die tijd “ de aardappel eters ” toont de ellende van de gewone bevolking, terwijl de kooplieden in huizen als paleizen in weelde leefden. Nu o.a. nog te zien aan de Amsterdamse grachtengordel en langs de Vecht.

Maar de werkelijke welvaart van die vluchtelingen stroom had te maken met het katholicisme in Europa. Met name in Frankrijk en Spanje. Iedereen die géén katholiek was of wilde worden, werd meedogenloos vervolgd door de katholieke inquisitie en gedwongen dit alsnog te worden. De IS van het katholieke geloof in de duistere middeleeuwen. Het zelfde wat IS nu met andersdenkende moslims en ongelovigen doet, maar dan in het kwadraat.

Bleef je vasthouden aan je geloof en weigerde je om katholiek te worden, dan werd je net zolang op de meest gruwelijke manieren gemarteld tot de dood er op volgde. De methoden die de katholieken daarvoor gebruikten waren:

 • Vierendelen. Dat is mensen met armen en benen aan vier paarden vastbinden en dan deze paarden in vier verschillende richtingen opjagen, zodat mensen levend uit elkaar gescheurd werden.
 • Radbraken. Dat is mensen op een rad vastbinden en dit rad laten draaien, zodat alle botten gebroken werden.
 • De pijnbank. Mensen met armen en benen vastbinden op een pijnbank en ze dan heel langzaam uitrekken, stukje bij beetje, tot ze uiteindelijk uit elkaar scheurden.
 • De brandstapel. Mensen aan een paal vastbinden op een brandstapel en levend verbranden.

Dit deden de katholieken honderden jaren lang in heel Europa. Waar zij de grootste godsdienst waren en haast heel Europa in hun greep hadden. Behalve Scandinavië en de lage landen ( Nederland ), toen nog de zeven provinciën.

Als prins Willem van Oranje, die toen aan het hof leefde van de katholieke Spaanse koning Karel V die over heel Europa heerste, niet door de God van Israël was geroepen, waren we nu allemaal katholiek, Spaans sprekend en zou er geen vrijheid van godsdienst zijn in Nederland.

Omdat prins Willem van Oranje een protestants christen was, offerde hij zijn vermogen en leven op in de strijd van Nederland tegen Spanje. Ons volkslied getuigt daar nog steeds van. Vandaar dat veel oprechte christenen uit heel Europa, die door de katholieken meedogenloos vervolgd werden naar Nederland vluchten.

Later, toen Frankrijk het machtigste katholieke land van Europa werd onder de “ Lodewijk “ dynastie en ook zij de christenen zwaar vervolgden en uitroeiden, vluchten weer veel oprechte christenen naar Nederland. Deze christenen waren o.a. de Hugenoten, Wederdopers en Waldenzen. Op onderstaande link staan afbeeldingen van vervolging en martelingen uit die tijd.

https://www.google.nl/search?q=waldenzen&tbm=isch&imgil=hND21KseKY7xlM%253A%253BrlAaFYOIlCCi7M%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.dieluydenvanthoogeveene.nl%25252Fdgh%25252Findex.php%25253FP%2525253Dpages%25252Fwaldenzen&source=iu&pf=m&fir=hND21KseKY7xlM%253A%252CrlAaFYOIlCCi7M%252C_&biw=1280&bih=925&usg=__1zgL0PSceRyvDCJRd9qLxHIQjrg%3D&ved=0CDgQyjdqFQoTCO2BwJPL7scCFQMKGgodn2cMlw&ei=-ZPyVa2hN4OUaJ_PsbgJ#imgrc=hND21KseKY7xlM%3A&usg=__1zgL0PSceRyvDCJRd9qLxHIQjrg%3D

Onder al deze oprechte christen vluchtelingen waren veel geleerden en wetenschappers. Aan deze hebben we vooral onze latere beroemdheid en welvaart te danken.

Je kunt je dan ook met verbazing afvragen waarom oprechte christenen in het verleden wel naar Nederland vluchten. Het land wat – dankzij prins Willen van Oranje en velen na hem – de hoedster was van het oprechte christelijke geloof. En moslims nu niet naar Saoedi Arabië vluchten, welk land van oudsher de hoedster is van het islamitische geloof en waar alle islamitische heiligdommen zijn.

Het is dan ook zondermeer verdacht dat moslims, die door IS worden opgejaagd, niet naar Saoedi Arabië vluchten waar ze alles vinden wat ze nodig hebben, maar perse naar Europa willen.

 • Komt dit omdat ze genoeg hebben van het islamitische geloof of …..
 • Komt dit omdat ze er een dubbele agenda op na houden en onder het voorwendsel van, het vluchten voor een oorlog, Europa willen Islamiseren ?

Hoe kom je daar achter ?

Als ze gevlucht zijn naar Europa omdat ze genoeg hebben van de islam en hun geweld tegen anders denkenden, zouden ze razend snel integreren in de westerse cultuur en samenleving. Al hun islamitische gewoontes en gebruiken ver achter zich laten, maar het tegenovergestelde is het geval !

Waarom:

 • Bouwen ze dan massaal moskeeën in Europa ?
 • Plaatsen ze schotelantennes op de huizen om naar Arabische zenders te kijken i.p.v. naar de publieke omroep in het land waar ze wonen ?
 • Dragen ze Arabische kleding ?
 • Dragen jonge meisjes van de 3e generatie hoofddoekjes en weigeren die af te doen ?
 • Klagen ze de autonome bevolking aan als die daar wat van zegt ?

Uit deze feiten blijkt overduidelijk dat ze hier naar toegekomen zijn, niet vanwege hun veiligheid, maar om een beter leven. Dit wordt gelijktijdig gecombineerd met het destabiliseren van Europa om het zo geleidelijk te kunnen Islamiseren. Dat is het uiteindelijke doel wat ze nastreven !

Moslims zijn nu al geïnfiltreerd in alle mogelijke (vitale) organen van onze samenleving. Met name in de politiek en het bestuur. Vanuit deze positie kunnen ze invloed uitoefenen om Europa steeds verder te Islamiseren en tegenstander het zwijgen op te leggen,

Wie hier tegen waarschuwt, wordt aangeklaagd wegens discriminatie. Niet tolerant te zijn of gedemoniseerd. Tegelijkertijd speelt de islam de kaart van slachtoffer uit om haar positie te versterken.

Katholieken hebben hun gelovigen altijd aangezet om veel kinderen te krijgen. Ze hebben hun gelovigen monddood en bang gemaakt door ze in de ban te doen en buiten te sluiten als ze niet gehoorzaam zouden zijn. Ze mochten ook zelf niet de Bijbel lezen, zodat ze achter de waarheid zouden komen. Wie dat toch deed werd geëxcommuniceerd of nog erger hij belandde op de brandstapel.

Pausen hebben altijd onder één hoedje gespeeld met de machtigen der aarde. Daardoor konden die probleemloos hun katholieke bevolking uitbuiten en arm houden. Ook vriendschappen met dictators werden en worden door het Vaticaan niet geschuwd. Het Vaticaan werkte o.a samen met Hitler, Mussolini, Franco. Videla ( Argentinië ) enz. Na de tweede wereldoorlog zijn veel hoge nazi’s door het Vaticaan geholpen om naar Zuid-Amerika te vluchten en zo hun straf te ontlopen. De Vaticaanse bank Ambrosiano werkte samen met de maffia. http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=m26&s=m69&ss=P1777&l=NL

En nu nog komen overal ter wereld de seksschandalen aan het licht van wat zich in de katholieke kerk en kloosters afspeelt.

De geschiedenis laat zien, dat je steeds weer een rad voor de ogen wordt gedraaid door de machthebbers.

Zowel van Europa als in eigen land. Was het voor de tweede wereldoorlog, door het ministerie van propaganda van Hitler, Joseph Goebbels, nu doet de publieke omroep – gedekt door de politiek – het zelfde voor de Islam en de vluchtelingen uit islamitische landen.

Wat de katholieke machthebbers in het verleden gedaan hebben, is nu de islam wereldwijd aan het organiseren. Overal ter wereld plegen moslims zware terroristische aanslagen. Ze deinzen er zelfs niet voor terug, om zichzelf in een menigte mensen op te blazen om zo zoveel mogelijk slachtoffers te maken. Terreuraanslagen zijn aan de orde van de dag na de aanslag op de Twin Towers op 11 september 2001. Maar reeds in 1993 pleegden moslims al eens eerder een aanslag op de Twin Towers. https://nl.wikipedia.org/wiki/Bomaanslag_op_het_World_Trade_Center_in_1993

Als vergelding op deze laffe aanslag, waarbij ook het Pentagon en het witte huis doelwit waren, begon Amerika de oorlog in het midden oosten. Nadat deze oorlog was afgelopen, bleven er veel conflicten in het midden oosten, maar nu tussen moslims onder elkaar. Tussen de soennieten en de sjiieten.

De moslims schoven de schuld van deze conflicten op het westen af vanwege de Golfoorlog waarna deze conflicten oplaaiden. Daarom zetten ze hun terroristische aanslagen in alle hevigheid tegen het westen voort. Zoek zelf maar eens op welke (grote) aanslagen de islam sinds 11 september 2001 gedaan heeft.

Hierdoor moet het westen steeds meer ingrijpende veiligheids maatregelen nemen om deze aanslagen te voorkomen. Deze beveiliging heeft er ook toe geleid, dat wij daar zeer veel hinder van ondervinden. Denk maar eens aan de extreme veiligheidsmaatregelen die luchthavens en vliegtuig maatschappijen moeten nemen. Het ophangen van steeds meer camera’s en het afluisteren van telefoons om dit terrorisme te onderscheppen, is aan de orde van de dag. Al deze veiligheidsmaat regelen kosten ons miljarden euro’s die we niet aan sociale voorzieningen kunnen besteden. Dit alles vanwege agressie van de islam tegen ons. Daar komt nog eens bij, dat we hierdoor heel veel privacy zijn kwijtgeraakt en toch lukt het de islam nog steeds om aanslagen op ons te plegen.

De vluchtelingen stroom door oorlogen in het midden oosten.

Nu komt door de oorlog in het Midden-Oosten een ongekend grote stroom vluchtelingen op gang die bewust voor Europa kiest i.p.v. voor Saoedi Arabië of andere veilige landen in de regio waar nog volop opvang mogelijk is. ( zie kaart in de bijlage )

Wat velen niet beseffen is, dat deze vluchtelingen stroom het moderne paard van Troje is wat we in Europa binnen halen. Het ontregelt onze samenleving nu al totaal. De ene helft van de bevolking is voor opvang, de andere tegen. Dit komt door alle positieve propaganda, die politici en media, voor de islamitische vluchtelingen maken.

Aan de ene kant bestrijden we de islam te vuur en te zwaard vanwege onze veiligheid, terwijl we aan de andere kant ze tegelijk met open armen willen ontvangen ! Hoe schizofreen kun je zijn ?

Wie zijn geschiedenis niet kent, begrijpt ook het heden niet.   Zie daarom de bijlage “ Verkort overzicht van de Nederlandse geschiedenis “.

Wat we nu nodig hebben is een moderne prins Willem van Oranje die ons land en Europa bevrijd van de islam. Zolang we die niet snel vinden en de politici zo doorgaan, zullen we binnen de kortste keren de strijd met de islam verliezen en door hen overheerst worden. Dan zal ook Alexander Pechtold, Diederik Samsom, Job Cohen, Jesse Klaver, Emile Roemer, Andries Kevel, Jeroen Pauw, Matthijs van Nieuwkerk, Angela Merkel en alle andere islam knuffelaars moeten kiezen of islamiet worden of de keel laten doorsnijden.

Wie bij zijn besluitvorming zijn geschiedenis niet betrekt, bouwt op drijfzand !

Maar bedenk;   Een gewaarschuwd mens telt voor twee. En het is altijd nog beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald!

Campagne

Geert campagne

Provinciale Staten Verkiezingen 2023-2027

 Klik op de foto voor het verkiezingsprogramma.

Geert campagne

Twitter response: "Could not authenticate you."

We hebben 44 gasten en geen leden online