•  cms retina.full cover

Voor het 2e jaar op rij is Flevoland de provincie waar de meeste ambtenaren meer dan €4.500,- per maand verdienen. Maar liefst 35% van de ambtenaren zit boven dit bedrag. De PVV heeft hierover schriftelijke vragen gesteld omdat wij willen weten waarom dit het geval is. Zijn onze ambtenaren zoveel beter dan de rest van Nederland of is er een andere reden? Het antwoord krijgen we binnen 4 weken te horen.

Schriftelijke vragen PVV Flevoland conform artikel 23 van het Reglement van Orde over betaling Flevolandse ambtenaren.

  1. Bent u bekend met het artikel in Binnenlands Bestuur waarover wordt bericht door Omroep Flevoland (zie onderstaande linken)?
         Binnenlandsbestuur.nl over ambtenaar salaris Flevoland
         Omroepflevoland over ambtenaar salaris Flevoland
  2. Kunt u aangeven op welke onderdelen de Flevolandse ambtenaren zodanig beter presteren dan ambtenaren in andere provincies, dat deze verschillen worden gerechtvaardigd?
  3. Kunt u aangeven hoeveel ambtenaren, die een salaris verdienen van meer dan €4.500,- per maand, manager zijn en hoeveel niet? En zo ja, om welke afdelingen gaat het?
  4. Op het provinciehuis is het aantal arbeidsplaatsen in de afgelopen jaren fors ingekrompen. Kunt u aangeven hoeveel ambtenaren met een salaris boven €4.500,- zijn vertrokken en welke functies dit betrof?
  5. Verwacht het college dat het percentage van 35% ambtenaren met een salaris boven €4.500,- de komende 5 jaar gaat dalen of stijgen en kunt u dit onderbouwen?

Chris Jansen
Fractievoorzitter PVV Flevoland

Campagne

Geert campagne

Provinciale Staten Verkiezingen 2023-2027

 Klik op de foto voor het verkiezingsprogramma.

Geert campagne

Twitter response: "Could not authenticate you."

We hebben 61 gasten en geen leden online