•  cms retina.full cover

Voorzitter, nog steeds zucht Flevoland onder het juk van de VVD en het CDA. Na de enorme afstraffing voor de gevestigde kliek bij de laatste verkiezingen, zijn er 2 nieuwe pionnen toegevoegd teneinde een coalitie te smeden. De nieuwe ja-knikkers zijn de SP en D66. Keer op keer krijgen ze de opdracht wanneer ze hun handje omhoog moeten steken en wanneer ze iets mogen zeggen of juist niet. Dit laatste is vaak het geval, maar gelukkig missen we de bijdrage van deze 2 pluchevullers niet echt.

Met het grootste gedeelte van de oppositie is het helaas niet veel beter gesteld. Zaken waar het echt om gaat wil men niet over spreken. Onder de flauwekul redenatie "daar gaan we niet over" durft geen enkele partij een debat over vluchtelingen te voeren, terwijl Nederland en Flevoland worden overspoeld door deze gelukszoekers. Gevolg is een laffe overval techniek in bijna alle gemeenten, waar de rechten van burgers ter zijde worden geschoven door onze bestuurlijke elite. Vandaag gaat het over de begroting en dus zullen de angsthazen waarschijnlijk wel meedoen aan de debatten. Echter, eigenlijkis ditnutteloos aangezien Flevoland al jaren lijdt aan een gebrek aan dualisme. De coalitie van VVD en CDA bestiert de tent. Het gaat hen niet om wat goed is voor Flevoland en haar inwoners, maar om wat goed is voor hen zelf. De procentueel hoogste werkeloosheid van Flevoland is niet belangrijk, aangezien de gereserveerde miljoenen voor economie op de plank blijven liggen. De hele polder volstouwen met windmolens boeit hen ook niet, als ze maar een wit voetje kunnen halen in Den Haag en Brussel. Eigenlijk is het schaamteloos om te zien hoe de zelfstandigheid van Nederland wordt opgeofferd aan de EU-droom van de gevestigde kliek. Op 6 april 2016 wordt een refendum gehouden over het associatieverdrag tussen Oekraïne en de EU. De politieke kliek wil het referenndum niet, maar een groot deel van de bevolking wil dit wel. Bij dit idee van een volksraadpleging loopt het ze dun door de broek, met D66 voorop. Nu proberen de gemeenten het refendum om zeep te helpen door minder stembureau's te openen tijdens dit unieke moment. De PVV zal een motie indienen waarin we het college oproepen om in de Flevolandse gemeenten aan te dringen op evenveel stembureaus's als bij normale verkiezingen. De PVV vindt het democratisch gezien onacceptabel om de mogelijkheden tot stemmen te beperken. De vraag is of de rest van Provinciale Staten deze mening deelt.

De Floriade moet en zal doorgaan, ongeacht de verwachte miljoenenverliezen. De Sinterklazen in deze zaal hebben er €10 miljoen voor uitgetrokken. Het eerste nepresultaat is reeds binnen, Flevoland krijgt een innovatiepaviljoen. In de volksmond heet dit een party tent, waar de politieke vriendjes met elkaar kunnen proosten op weer een geslaagde greep in uw portemonnee. Nog steeds hebben ze in dit provinciehuis niet door dat uw belastinggeld wordt misbruikt voor een bouwproject in Almere, waar niemand op zit te wachten. De PVV zal een motie indienen om de kans op een fiasco te beperken of te voorkomen.

De bedrijfsvoering is nog zo'n voorbeeld van oogkleppen op beleid van het college. Nadat het ambtenarenbestand in de afgelopen periode is ingekrompen, is men nu aan het onderzoeken of de provincie nog wel in staat is adequaat al haar taken uit te voeren. Dit is bijzonder vreemd, aangezien 35% van de ambtenaren meer verdiend dan €4.500, per maand. De PVV heeft hierover vragen gesteld, maar antwoorden krijgen we niet binnen de verplichte termijn. Hedenmorgen zit er plotseling een bericht van uitstel van beantwoording in de email. De Passage bij Dronten vragen van het CDA werden binnen 1 week beantwoord, om een eerder door de PVV aangevraagd debat over dit onderwerp te omzeilen. Onze vragen over de ambtenaren salarissen doen er meer dan 30 dagen over, terwijl de antwoorden makkelijk te vinden moeten zijn. Daarnaast ontbreekt de onderbouwing waarom dit langer duurt, zoals art. 23 lid 3 van ons Reglement van Orde voorschrijft. Is dit integer handelen van het college? Absoluut niet, maar het gebeurd wel. Al eerder heeft de PVV integriteit aan de kaak gesteld en ook daar is niet op correcte wijze mee om gegaan door het college. De PVV zal dit onderwerp agenderen in de commissie Bestuur. De vraag is namelijk of wij überhaupt wel het juiste integriteitsbeleid hebben in Flevoland.

Voor ik afsluit kondig ik vast aan dat de PVV nog 3 moties zal indienen die gericht zijn op het voorkomen van verkwisting van belastinggelden. De PVV zal de uitgestoken hand van de coalitie vanwege de nieuwe bestuursstijl niet aannemen, omdat wij niet bij het vriendenclubje hoeven te horen. De PVV is namelijk van mening dat de burger geen melkkoe is, in tegenstelling tot wat de coalitie denkt met haar wereldvreemde beleid.

Dank u wel.

Campagne

Geert campagne

Provinciale Staten Verkiezingen 2023-2027

 Klik op de foto voor het verkiezingsprogramma.

Geert campagne

Twitter response: "Could not authenticate you."

We hebben 2 gasten en geen leden online