•  cms retina.full cover

Voorzitter,

De ellende gaat maar door. De grenzen staan wagenwijd open en we worden overspoeld door asielzoekers. Afgelopen jaar rond de 58.000 mensen. Al een jaar lang zegt de PVV waar het op staat. Dit zijn voornamelijk gelukszoekers, ook wel aangeduid met de term nepvluchtelingen.

Eurocommissaris Timmermans heeft deze week de PVV gelijk moeten geven. 60% komt naar ons toe voor economisch gewin, zeker niet omdat hun leven gevaar loopt.

Natuurlijk wordt ook nu weer geprobeerd die uitspraak in perspectief te plaatsen, maar dat is volksverlakkerij. Net zo als de berichtgeving van de ateliermeester over de Omgevingsvisie. De presentatie van enkele weken geleden liet, bij het onderdeel nieuwe Flevolanders, een afbeelding zien van een groep vluchtelingen op een landweggetje tussen de korenvelden. 2 weken later was dit plaatje plotseling verdwenen. Pure indoctrinatie van wat ons in Flevoland nog te wachten staat als we PvdA'er Co Verdaas mogen geloven.

De gevolgen van deze toestroom zien we dagelijks op straat, ook in Flevoland. 3.400 asielzoekers, inclusief 700 tijdelijke plekken is de huidige stand. Maar hier gaat de teller niet stoppen. "Iedereen is welkom in Flevoland, ongeacht afkomst of religie, want hierdoor is Flevoland groot geworden". Deze uitspraak deed de CdK in zijn nieuwjaarstoespraak op maandag 4 januari jl. Dit soort belachelijke uitspraken zijn geen incidenten. In 2013 legde de CdK tijdens zijn nieuwjaarstoespraak de link tussen de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen en de respectloze toon van de PVV in het debat. Daarop werd hij door een groot deel van Provinciale Staten aangesproken. De vraag is wat de rest van de partijen deze keer doet. Want de uitspraak van de CdK op 4 januari van dit jaar is net zo belachelijk.

We worden dagelijks overspoeld met berichten over asielzoekers in Nederland, maar zeker ook in landen om ons heen. Steekpartijen in AZC's in Nederland, zoals tot 2 x aan toe in Dronten in de afgelopen 3 maanden. Gevolg 1 dode en 1 gewonde. Daarnaast 4 gevallen van aanranding in Almere. De daders waren afkomstig van het AZC. Zomaar wat voorbeelden waarvan de PVV zich afvraagt wat dit toevoegt aan Flevoland.

Tijdens de nieuwjaarsnacht zijn er in landen om ons heen ontelbaar veel aangiften gaan van aanrandingen en verkrachtingen, alleen al 1.049 in Keulen. 1.049 meisjes en vrouwen die niet meer normaal over straat kunnen of durven vanwege islamitische daders. Noord-Afrikanen, maar ook Syriërs, met asielaanvragen op zak. Deze mensen zijn dus, wat de CdK betreft, welkom in Flevoland. Voor de PVV is dit reden om een 5-tal vragen te stellen wat de CdK bezielt om dit soort uitspraken te doen:

  1. Is het college het met de PVV eens dat het misdadige gedrag van moslims tijdens de afgelopen nieuwjaarsnacht in Keulen, Frankfurt, Stuttgart, Hamburg, Bielefeld, Zürich, Halmar, Malmö en Helsinki niet thuis hoort in Europa, niet in Nederland en dus ook niet in de provincie Flevoland?
  2. In de afgelopen nieuwjaarsnacht zijn er in bovengenoemde steden honderden gevallen van verkrachting, aanranding, molestatie en beroving gemeld. Bent u het met de PVV eens dat we moeten voorkomen dat dit ook gebeurt in Flevolandse gemeenten?
  3. Bent u het met de PVV eens dat jongeren en mannen van islamitische afkomst die zo denken over meisjes en vrouwen niets bijdragen aan onze samenleving en uiteindelijk ook geen toekomst verdienen in Flevoland?
  4. In uw nieuwjaarstoespraak heeft u aangegeven dat iedereen ongeacht afkomst of religie welkom is, omdat Flevoland daardoor groot is geworden. Deelt u de mening van de PVV dat uw uitspraak verkeerd was gezien de islamitische achtergrond van de tot nu toe bekende verdachten (waarbij aangetekend dat de PVV de islam niet als religie ziet, maar als ideologie)?
  5. Bent u bereid om excuses aan te bieden aan de Flevolanders voor uw uitspraken omdat uw voornemen iedereen toe te laten met name voor meisjes en vrouwen levensgevaarlijk is?

Chris Jansen
Fractievoorzitter PVV Flevoland

Aan de voorzitter van Provinciale Staten,
Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op 27 januari 2016.

Onderwerp: Interpellatiedebat Nieuwjaarstoespraak

Constaterende dat:

De Commissaris der Koning (CdK) in zijn nieuwjaarstoespraak heeft aangegeven dat iedereen welkom is, ongeacht afkomst of religie;
eurocommissaris Timmermans heeft toegegeven dat 60% van de asielzoekers vanwege economische redenenen hierheen komt

Overwegende dat:

De toegevoegde waarde voor Flevoland van asielzoekers slechts merkbaar is in negatieve zin;
dit zich uit in aanrandingen, verkrachtingen en zelfs moord in landen om ons heen, maar ook in Flevoland;
hierdoor de veiligheid van meisjes en vrouwen niet langer gewaarborgd is.

Verzoeken het college op:

Afstand te nemen van de nieuwjaarstoespraak van de CdK die aanranders, verkrachters en moordenaars welkom heet in Flevoland;
spreekt haar afkeuring uit over de uitlatingen van de CdK,

en gaan over tot de orde van de dag.

Campagne

Geert campagne

Provinciale Staten Verkiezingen 2023-2027

 Klik op de foto voor het verkiezingsprogramma.

Geert campagne

Twitter response: "Could not authenticate you."

We hebben 37 gasten en geen leden online