•  cms retina.full cover

Het college heeft besloten om €500.000,- toe te kennen aan podiumkunsten. De PVV is geen voorstander van het subsidiëren van podiumkunsten en ziet het liefst dat daar helemaal geen geld naar toe gaat. Het college geeft aan dat zij tevreden is over de kwaliteit van de gehonoreerde projecten. De PVV vraagt zich af hoe onderbouwd deze mening eigenlijk is. Op basis waarvan wordt dit geroepen. Op basis waarvan worden keuzes gemaakt tussen projecten? Half miljoen voor culturele instellingen

1. In het persbericht wordt vermeld dat gedeputeerde Michiel Rijsberman tevreden is over de kwaliteit van de gehonoreerde projecten. Kunt u aangeven per gesubsidieerde instelling die in 2016 subsidie gaat ontvangen, wat de criteria waren waaruit blijkt dat de kwaliteit beter is dan de niet gehonoreerde aanvragen?
2. Welke indicatoren zijn gebruikt om een onderbouwde keus te maken?
3. Zijn deze criteria vooraf kenbaar gemaakt bij de diverse kunstinstellingen cq organisaties?
4. Zal op basis van dezelfde criteria voor 2017 ook tot een keus gekomen worden waarom bepaalde instellingen al dan niet gesubsidieerd worden.
5. Zijn de instellingen bekend met deze criteria? Zo ja, waar blijkt dat uit?

Irene Joosse

Campagne

Geert campagne

Provinciale Staten Verkiezingen 2023-2027

 Klik op de foto voor het verkiezingsprogramma.

Geert campagne

Twitter response: "Could not authenticate you."

We hebben 2 gasten en geen leden online