•  cms retina.full cover

Voorzitter,
Vanavond ligt het Statenvoorstel voor om te starten met de bestuursopdracht Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland. Het College geven wij vervolgens de opdracht om te starten met de voorbereidingen van een Provinciaal Inpassingsplan voor het planologisch mogelijk maken van deze Maritieme Servicehaven. Ik zeg niet voor niets voorzitter het starten van. Dat betekent dat dat traject nog in de kinderschoenen staat.

We moeten rekening houden met allerlei hobbels, tegenstanders, afspraken met overige overheden en niet te vergeten procedures. Met name de groene gekkies zullen wel weer in de pen klimmen omdat het zo slecht is voor de natuur. Ook dit hebben wij dan weer te danken aan een stel bureaucraten in Brussel met hun Natura 2000 plannen. Voor de beeldvorming, al het water rondom Flevoland is aangewezen als Natura 2000 gebied en je vraagt je dan af waar begint het economisch belang en eindigt het ecologisch belang. In ieder geval is het goede nieuws, dat dit plan valt onder de Crisis en Herstelwet.

Voorzitter 2 punten uit het voorstel zijn wat de PVV betreft van belang. Als eerste en dit hebben wij ook tijdens de commissie gezegd en ik herhaal dat nu weer, we moeten nu beginnen, omdat het momentum daar is. Dit plan leeft al jaren in de hoofden van ondernemers en bestuurders en is ook regelmatig in allerlei vormen besproken. Het huidige consortium heeft het in de commissie maar weer eens helder uiteengezet dat deze servicehaven niet alleen kansen biedt voor huidige en toekomstige ondernemers maar de economische ontwikkeling voor Flevoland en met name Noordelijk Flevoland. Een gebied dat de nodige aandacht verdient.
Als wij het momentum nu niet aangrijpen, dan is het risico groot, dat op termijn bedrijven vertrekken omdat zij onvoldoende groeimogelijkheden hebben.

Voorzitter het tweede punt is beslispunt 3 uit het voorstel, een realistisch plan met sluitende business case voor de bestaande haven. Door dit punt zo expliciet te benoemen, vrezen wij vertraging en nog erger het afhaken van bedrijven door de daardoor gecreƫerde onzekere factor. Maar ook wij begrijpen deze onzekere factor. Wat gaat er tenslotte na realisatie van de Maritieme Servicehaven gebeuren met de Oude haven op Urk.
Maar voorzitter de Oude haven, is een verantwoordelijkheid van de gemeente Urk en zij dan ook verantwoordelijk voor de exploitatie en alles wat daarbij komt kijken, inclusief toekomstige activiteiten. Maar natuurlijk kan en mag de vraag gesteld worden, wat gaat er dan gebeuren met de Oude haven.

Voorzitter, de PVV trekt de vergelijking met Flevokust. Wij hebben als PVV toen niet voor niets het voorstel gedaan om voor het project Flevokust een knip te maken met een binnendijks door de gemeente Lelystad te ontwikkelen industrieterrein en een door de provincie te ontwikkelen buitendijkse, multimodale containerterminal en overslaghaven.

Wat de PVV betreft, mag de provincie starten met de voorbereidingen van het provinciaal inpassingsplan. Maar kunnen wij niet instemmen met beslispunt 3, zoals die nu is opgesteld. Punt 6 korte toelichting op het voorstel, onder 3.1 Toekomstige ontwikkeling van de bestaande haven vastleggen, gaat meer uit van de dialoog en wederzijdse respect van elkaars belang. Dat spreekt ons meer aan voorzitter, dan het als een gebod voelend beslispunt 3.

Tenslotte en ik rond af voorzitter, in het voorstel wordt nog steeds gesproken over 2 gemeenten. Maar we weten dat de gemeente Dronten ondertussen wakker geworden uit de winterslaap ook een partner is in dit plan. De vaag is dan ook levert dit geen probleem op voor de voortgang.

Ik dank u wel.

Willem Boutkan
Statenlid PVV Flevoland

Campagne

Geert campagne

Provinciale Staten Verkiezingen 2023-2027

 Klik op de foto voor het verkiezingsprogramma.

Geert campagne

Twitter response: "Could not authenticate you."

We hebben 40 gasten en geen leden online