•  cms retina.full cover

Voorzitter,

Voor de zoveelste keer is de PVV genoodzaakt een interpellatiedebat aan te vragen. Met dit college en het daaruit voortvloeiende coalitieakkoord is het natuurlijk niet meer dan logisch dit zo vaak moet gebeuren.

De vraag die eigenlijk voorligt is voor wie dit college er uiteindelijk zit. Voor eigen eer en glorie of voor de inwoners van Flevoland. Wat de PVV betreft is inmiddels wel duidelijk dat het belang van de Flevolanders zeker niet prioriteit nummer 1 is voor dit college. Zo zien we miljoenen euro's die worden gepompt in nieuwe natuur, een totale ontwrichting van het landschap door honderden windmolens die draaien op subsidie en niets anders dan subsidie, miljoenen euro's naar mislukte cultuur initiatieven, etcetera, etcetera.

De werkelijke kerntaken komen er al jarenlang bekaaid vanaf, of er vindt een veel te late inhaalslag plaats, zoals nu met infrastructuur. Belangrijke zaken zoals de negatieve gevolgen van de asielinvasie worden zelfs volkomen genegeerd. Tenzij natuurlijk het circus van "het sentiment van Flevoland" de oplossing hiervoor moet zijn, maar ik kan u nu alvast verklappen dat dit niet gaat werken. De angsten, boosheid en zorgen van de Flevolanders een uitlaatklep geven doet namelijk niets aan de oorzaken, te weten een falend college en de asielinvasie.

Voorzitter, de woensdagen zijn gereserveerd voor provinciale staten, zoals de CdK ons allemaal herhaaldelijk heeft voorgehouden. Iedereen weet dit van tevoren en zeuren daarover is dus niet aan de orde. Waarbij de PVV wel is opgevallen dat de CdK gemiddeld minimaal 1 x per jaar niet aanwezig is bij een vergadering i.v.m. een bijeenkomst voor de raad van Europa. Blijkbaar is dat belangrijker. Maar de laatste tijd zien we steeds meer activiteiten op de maandag, dinsdag, en vrijdag opduiken. De reden lijkt van politieke aard, omdat hiermee de aanwezigheid van statenleden wordt beperkt.

De klap op de vuurpijl is echter het voorstel om de begroting dit jaar te bespreken op een donderdag. Het misschien wel belangrijkste politieke moment van het jaar moet wijken voor een bobo feestje in Brussel, terwijl juist bij de begroting duidelijk wordt hoe het belastinggeld van de bevolking wordt verkwist door dit college. De PVV ziet hierin duidelijk welke prioriteiten het college stelt.

Daarom stelt de PVV de volgende vragen in eerste termijn:

1.​ Bent u het met de PVV eens dat de begroting één van de belangrijkste besprekingen is van het politieke jaar, aangezien daar wordt besproken wat de provincie Flevoland komend jaar wil bereiken, wat zij daarvoor gaat doen en wat het mag kosten?

2. Waarom is het college van mening dat een netwerk bijeenkomst (bobo feestje) in Brussel voor de collegeleden belangrijker is dan de begroting, aangezien deze moet wijken naar een ander bespreekmoment door deze bijeenkomst?

3. Is het college bereid het verzoek tot bespreking van de begroting op donderdag in te trekken als dit op onoverkomelijke bezwaren stuit bij statenleden omdat zij dan niet in staat zijn hun rol als volksvertegenwoordiger te verrichten?

4. Klopt het beeld dat met name gedeputeerde Rijsberman meer bobo feestjes bezoekt in Europa dan dat hij actief is met zijn echte taken voor Flevoland? Het blijkt namelijk dat deze bestuurder regelmatig moet worden gecorrigeerd door provinciale staten.

2e termijn

- Waarom komt het college nu pas hiermee terwijl het vergaderschema al begin dit jaar is vastgesteld? Heeft het college soms lak aan eerdere afspraken?

- De commissie bestuur heeft vorig jaar aangegeven het onwenselijk te vinden om de programmabegroting en de zomernota in een vergadering te moeten bespreken. Door dit voorstel van het college gebeurd dit wel. Waarom gaat u tegen de wil van de commissie bestuur in?

Conclusie: College drukt haar wens door en volksvertegenwoordigers zoeken het maar uit. Zoals altijd is de PVV de enige die dit zegt en aantoont.

Campagne

Geert campagne

Provinciale Staten Verkiezingen 2023-2027

 Klik op de foto voor het verkiezingsprogramma.

Geert campagne

Twitter response: "Could not authenticate you."

We hebben 9 gasten en geen leden online