•  cms retina.full cover

Voorzitter,

Al 5 jaar zit de PVV in Provinciale Staten van Flevoland. Wij zitten hier dankzij de steun van bijna 19.000 Flevolanders met gezond verstand, wat neerkomt op 14,4% van het totale aantal kiezers.

In die periode hebben wij 3 colleges onder leiding van de VVD mogen meemaken, aangevuld met wat splinterpartijtjes.

Het zal u verbazen voorzitter, maar de PVV geeft deze colleges geen onvoldoende. Nee hoor, we geven ze een dikke!!! onvoldoende. Een 2 om precies te zijn. Nog steeds is Flevoland de provincie met de hoogste procentuele werkloosheid. Nog steeds wordt heel veel geld verbrast aan zwaar gesubsidieerde cultuurprojectjes. Nog steeds geven we tientallen miljoenen uit aan natuurprojectjes die we veel beter kunnen besteden. Denk alleen al aan de provinciale wegenbelasting, die in de afgelopen 5 jaar nooit is verlaagd. Wederom zal de PVV een voorstel indienen om dit wel te doen en opnieuw mag een meerderheid van PS deze wegstemmen, omdat de burger in de ogen van bijna alle partijen behalve de PVV, een melkkoe is.

Een ontwikkeling die echt een bedreiging is voor Flevoland is natuurlijk de asielinvasie van voornamelijk moslims. Duizenden overspoelen onze provincie en de overlast en criminaliteit nemen toe. Een steekpartij in het AZC te Dronten. De aanrandingen door asieleisers in Almere. De recente fietsendiefstallen in Luttelgeest. De vraag is echter hoeveel er nog onder de pet wordt gehouden? Het college wil ruim € 1 miljoen vrijmaken voor het kanaliseren van de angsten, boosheid en zorgen van onze inwoners onder de noemer: het 'Sentiment van Flevoland'. Dit is weer typisch symptoombestrijding. De oorzaken zijn namelijk:

a.) De economische ellende, veroorzaakt door het kabinetsbeleid en de gaten in de handen van colleges op provinciaal en gemeentelijk niveau. Hierdoor kunnen steeds meer mensen het hoofd niet meer boven water houden.

b.) De asielinvasie, waardoor onze inwoners zich niet meer veilig en op hun gemak voelen in eigen omgeving.

De PVV zal daarom een motie indienen dit geld niet hieraan te besteden omdat dit simpelweg de oorzaken niet oplost.

De tweede grote bedreiging is de economie in Flevoland. Het UWV bracht berichten naar buiten dat de werkgelegenheid gaat groeien. Echter, dit zijn voornamelijk zzp'ers die zo uit de bestanden van werklozen verdwijnen. Als deze mensen het niet redden hebben zij geen recht meer op een uitkering. Kortom, een cijfermatige truc om jezelf op de borst te slaan hoe goed het gaat in Flevoland. De praktijk is echter dat dit college al jarenlang met de vingers in het haar zit. Geen plannen die werken, geen banen, helemaal niets. Het beleid, als we het zo mogen noemen, over de afgelopen jaren gaat weer volledig op de schop. Ten einde raad klopte de gedeputeerde in de afgelopen maanden aan bij PS om mee te denken over zijn economisch beleid. Politiek een slimme zet om ons mede-eigenaar te maken als je als bestuurder niets presteert. De Floriade is een regelrecht drama. Projectmanagers binnen Almere zitten ziek thuis en worden sneller vervangen dan de bondscoach van het Nederlands elftal. Nog steeds zit er 0 eurocent privaat geld in de begroting, alleen belastinggeld. De PVV zal een motie indienen om de doelstellingen meetbaar te maken zodat we kunnen controleren wat er wordt gerealiseerd.

Nu denkt u misschien waarom toch die 2 als rapportcijfer en geen 1? Dat is heel simpel. Eindelijk wordt, weliswaar jaren te laat, een inhaalslag gemaakt met betrekking tot de verbetering van de provinciale infrastructuur. Het enige positieve aan deze periode.

Voorzitter, ik kom tot een afronding. De PVV is het niet eens met bijna alle voorstellen in de Perspectiefnota en zal dus tegen dit waardeloze stuk stemmen. Daarnaast zal de PVV nog 2 moties indienen tegen landschapskunst. 1 tegen het volstrekt overbodige bobo-feestje à €40.000,- bij de onthulling en 1 om deze waanzin van landschapskunstwerken te stoppen.

Campagne

Geert campagne

Provinciale Staten Verkiezingen 2023-2027

 Klik op de foto voor het verkiezingsprogramma.

Geert campagne

Twitter response: "Could not authenticate you."

We hebben 24 gasten en geen leden online