•  cms retina.full cover

Ik neem u graag mee in de historie, het dossier van Nieuw Land Erfgoedcentrum. Dit hoofdpijndossier ettert al geruime tijd door.

Op 19 oktober 2015 en 8 december 2015 is er in de commissie bestuur gesproken over dit dossier. Toen kwam al de verontrustende mededeling dat er onvoldoende duidelijkheid was omtrent de overgang van het personeel van NLE naar Batavialand met bijbehorende consequenties. Daarbij werd de mededeling gedaan dat er grote onduidelijkheid heerst rondom het vastgoed van NLE.

Gevolg toen was de bespreking in de commissie bestuur op 8 december dat de noodzakelijke ontvlechting van NLE geen doorgang kon vinden per 1-1-2016, vanwege grote onduidelijkheid over de financiële consequenties daarvan.

2 februari 2016 stond NLE wederom op de agenda om middels een convenant ondertekent door betrokken partijen, waaronder de Provincie Flevoland als GR lid in de persoon van dhr. Rijsberman om Batavialand waar de NLE onder zou gaan vallen tot een succes te maken. Het is wel erg naïef om te denken dat dat middels het ondertekenen van een bewerkstelligd zou worden. Men is doordat de provincie deel uitmaakt van de GR, daarvoor verantwoordelijk.

Op 11 mei van dit jaar was het wederom zover: een zorgwekkende toelichting van gedeputeerde, dhr. Rijsberman, over de situatie bij NLE. Verplichte archieffunctie die niet wordt uitgevoerd, toelichting van verschillende wanpresterende directeuren met bijbehorende directeurswissels. Aangekocht vastgoed van 11€ wat nu op 0 getaxeerd is, met een hypothecaire lening van 6 mln. Voorstel was toen om dit vastgoed door de provincie over te laten nemen…

De subsidieverlening voor 2016 is ondanks het niet op tijd indienen van de subsidieaanvraag toch verstrekt door een hardheidsclausule toe te passen. Zelfs het subsidie infuus aanvragen lukt al niet, laat staan dat er dan ook nog verstandig met die miljoenen omgegaan wordt.

Wederom een bespreking van NLE op 6 juli 2016: nu met het voorstel om uit de GR te treden van de NLE en een eenmalige subsidie te verstrekken om de zaak nog te redden middels een kunstgreep. personeel van NLE zou ineens over moeten naar Batavialand met een zak geld erbij natuurlijk want voor Batavialand werd ook maar gelijk een winstwaarschuwing afgegeven. Ook bij die club zouden geen reserves opgebouwd kunnen worden en de bezoekersaantallen waren ook al weer te rooskleurig ingeschat. De provincie zou het pand moeten overnemen anders zou het geheel gelijk omvallen… Voorgesteld wordt om het vastgoed door de provincie over te laten nemen… wat een absurditeit.

Op 6 juli 2016 heeft de PVV als aangegeven dat er grote risico’s kleven aan het overnemen van vastgoed van NLE. Als je eigenaar wordt dan ben je ook verantwoordelijk voor het onderhoud. De PVV heeft toen al aangegeven dat je je handen af moet trekken van dit soort verliesgevende debacles. En ook Batavialand gaat dezelfde kant op. De PVV heeft gevraagd wat de gedeputeerde gaat doen om financiële ellende te voorkomen en tevens heeft de PVV aangegeven gedeputeerde Rijsberman verantwoordelijk te houden voor de ontstane situatie.

En daar staan we dan…

Er ligt een brief voor van NLE waarin brutaal gevraagd wordt om waarschijnlijk (want met zo’n bedrijfsvoering heb je inderdaad geen nauwkeurig beeld) tonnen om de tekorten te dekken. De oorzaak: de bijdrage van de partners is niet verhoogd… en dat terwijl de subsidieaanvraag niet eens ingediend is door NLE. de personeelskosten stegen wel. Kortom er is geen begroting gemaakt. Bezoekersaantallen vallen tegen… dat krijg je met een niet levensvatbaar concept.

Gedeputeerde Rijsberman is in tweevoud verantwoordelijk voor de ontstane situatie. 1, als lid van het bestuur van de NLE en 2, als gedeputeerde. Hij zit met 4 handen aan het stuur en kan nog niet recht rijden.

De PVV kan maar 1 conclusie trekken: incompetente bestuurder.

Campagne

Geert campagne

Provinciale Staten Verkiezingen 2023-2027

 Klik op de foto voor het verkiezingsprogramma.

Geert campagne

Twitter response: "Could not authenticate you."

We hebben 19 gasten en geen leden online