•  cms retina.full cover

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland  in vergadering bijeen op: 10 mei 2017

Constaterende dat:

  • In de perspectiefnota wordt aangegeven dat er extra inkomsten uit de MRB verkregen worden door de  uitbreiding van het wagenpark van de Leasebedrijven in Flevoland voor een bedrag van € 14.000.000,-- in 2017  en € 15.000.000,-- in verdere jaren.
  • Dit netto extra inkomsten genereert van € 2.000.000,-- per kalenderjaar

Overwegende dat:

  • al het mogelijke moet worden gedaan om deze Lease bedrijven voor de Provincie Flevoland te behouden.
  • de Burgers van Flevoland al genoeg extra lasten te dragen hebben.

Dragen het college op:

  • De opcenten van de MRB de resterende jaren van deze Statenperiode niet te verhogen en geen indexering  toe te passen.

en gaan over tot de orde van de dag.

Campagne

Geert campagne

Provinciale Staten Verkiezingen 2023-2027

 Klik op de foto voor het verkiezingsprogramma.

Geert campagne

Twitter response: "Could not authenticate you."

We hebben 28 gasten en geen leden online