•  cms retina.full cover

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op: 10 mei 2017

Constaterende dat:

  • Er sterke aanwijzingen zijn dat het nieuwe kabinet toch weer met plannen gaat komen voor een natuurlijke verbindingszone;
  • Provinciale Staten dit idee definitief hebben afgesloten in de vorige statenperiode,

Overwegende dat:

  • Het bijzonder amateuristisch zou zijn als Provinciale Staten opnieuw een voorstel zou ontvangen om deze  natuurlijke verbindingszone alsnog te realiseren;

Dragen het college op

  • In overleg met Provinciale Staten een brief op te stellen richting kabinet waarin Flevoland aangeeft geen medewerking te gaan verlenen aan de natuurlijke verbindingszone als het kabinet hiertoe besluit;
  • hierin tevens te vermelden dat Flevoland bij een negatief besluit geen eurocent zal meebetalen,

en gaan over tot de orde van de dag.

Campagne

Geert campagne

Provinciale Staten Verkiezingen 2023-2027

 Klik op de foto voor het verkiezingsprogramma.

Geert campagne

Twitter response: "Could not authenticate you."

We hebben 12 gasten en geen leden online