•  cms retina.full cover

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op: 10 mei 2017

Constaterende dat:

  • Flevoland nog steeds een werkeloosheid kent van 7,2%;
  • dit fors boven het landelijke gemiddelde zit;
  • de economische groei voor het derde jaar op rij lager uitvalt dan voorgaand jaar,

Overwegende dat:

  • Deze cijfers aangeven dat het niet goed gaat in Flevoland;

Dragen het college op:

  • Jaarlijks 3% extra budget vrij te maken voor stimulering van de Flevolandse economie;

en gaan over tot de orde van de dag.

Provinciale Staten Verkiezingen 2019

PVV Flevoland

RT @ducom99: 100 km/h rijden scheelt 0,34% stikstofdepositie. Als we 100 gaan rijden kan de bouw weer doorgaan volgens het kabinet Rutte.…

by PVV Flevoland


rutte weg voorkant

We hebben 4 gasten en geen leden online