•  cms retina.full cover

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op: 10 mei 2017

Constaterende dat:

 • In de perspectiefnota niet wordt ingegaan op de wijze waarop GS op een beheersbare wijze de energietransitie wil gaan vormgeven.
 • In de perspectiefnota door GS de indruk gewekt wordt dat primair via zwaar gesubsidieerde middelen zoals windmolens en zonneparken de energietransitie vorm gegeven wordt

Overwegende dat:

 • Een betrouwbare en robuuste energievoorziening voor de huidige hoogontwikkelde samenleving gedurende de energietransitie van essentieel belang is.
 • Afwentelingsmechanismen van kosten van subsidies op burgers en MKB zo veel mogelijk moet worden voorkomen.

Dragen het college op:

 • Bij de energietransitie geen prioriteit meer te geven aan zwaar gesubsidieerde en niet toereikende middelen.
 • Wel prioriteit te geven aan niet gesubsidieerde alternatieven zoals in de commissie Duurzaamheid reeds aan de orde is geweest, t.w.:
  • stadsverwarming,
  • duurzame kernenergie (thorium) en
  • warmtepompen

en gaan over tot de orde van de dag.

Provinciale Staten Verkiezingen 2019

PVV Flevoland

RT @NicoleMoinat: Dit is echt te bizar voor woorden! Dit kan alleen in Nederland! Sterkte aan de betrokkenen bij het horen van dit idiote v…

by PVV Flevoland


rutte weg voorkant

We hebben 3 gasten en geen leden online