•  cms retina.full cover

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op: 10 mei 2017

Constaterende dat:

  • In de perspectiefnota wordt uitgegaan van een bedrag van Euro 500.000,-- voor de inzet van innovatieve ICT-oplossingen.
  • Dit bedrag noodzakelijk is voor een "Actieplan Smart Mobility 2017-2020".

Overwegende dat:

  • De Provincie Flevoland al voor aanzienlijke bedragen heeft geinvesteerd in marktonderzoek t.b.v. de ICT-sector.
  • Onderzoek, ontwikkeling en investeringen momenteel op basis van commerciele overwegingen door professionele marktpartijen plaatsvindt.

Dragen het college op:

  • Geen gemeenschapsgeld meer te besteden aan de mogelijke inzet van innovatieve ICT-oplossingen, maar de verdere ontwikkeling en uitbouw van Smart Mobility primair aan professionele marktpartijen over te laten.

en gaan over tot de orde van de dag.

Campagne

Geert campagne

Provinciale Staten Verkiezingen 2023-2027

 Klik op de foto voor het verkiezingsprogramma.

Geert campagne

Twitter response: "Could not authenticate you."

We hebben 16 gasten en geen leden online