Motie vreemd aan de orde van de dag.

Art. 80 RvO Provinciale Staten van Flevoland.

Motie nr.

Aan de voorzitter van de Provinciale Staten,

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op: 16-01-2013

Agendapunt: Motie

Onderwerp: Beantwoorden schriftelijke vragen PVV.

 

Constaterende dat:

Vragen vanuit de Volksvertegenwoordiging volgens artikel 167 van de Provinciewet beantwoord dienen te worden door Gedeputeerde Staten;

De Voorzitter van Gedeputeerde Staten heeft aangegeven gehoor te geven aan een advies van een deel van het Presidium, om geen antwoord te geven op schriftelijk gestelde vragen vanuit de volksvertegenwoordiging vanwege de, in haar ogen, onfatsoenlijke vraagstelling;

Overwegende dat:

Gedeputeerde Staten zich, ook als zij van mening zijn dat een (schriftelijke) vraag in hun ogen niet fatsoenlijk is, aan de Provinciewet dienen te houden;

Aan het Presidium Staatsrechtelijk geen enkele bevoegdheid toekomt Gedeputeerde staten van advies te dienen met betrekking tot de beantwoording van Schriftelijke vragen van Provinciale Staten.

Spreekt uit:

Dat ook Gedeputeerde Staten zich aan de Provinciewet dienen te houden;

Verzoekt:

Gedeputeerde Staten de betreffende schriftelijke vragen alsnog te beantwoorden

en gaat over tot de orde van de dag

 

Ondertekening en naam:

Joram van Klaveren.

 

Campagne

Geert campagne

Provinciale Staten Verkiezingen 2023-2027

 Klik op de foto voor het verkiezingsprogramma.

Geert campagne

Twitter response: "Could not authenticate you."

We hebben 2 gasten en geen leden online