• Lastenverlichting.
  Geen verhoging maar verlaging van de motorrijtuigenbelasting.

 • Inspraak burgers.
  Referendum over grote, belangrijke beslissingen, zoals de fusie.

 • Kleine daadkrachtige overheid. Alleen kerntaken en geen verkwisting belastinggeld.

 • Ruim baan voor economische initiatieven.

 • Werk, werk, werk is belangrijk.

 • Geen investeringen in windenergie. Windmolens draaien op subsidie, dus uw geld!

 • Stop de verdere islamisering van Flevoland en beperk de toestroom van Moelanders.

 • Toerisme en recreatie zijn een kans. Flevoland als internationale trekpleister.

 • Meer asfalt is de enige manier om Flevoland goed bereikbaar te houden.

 • Visserij op Urk verdient ruim baan en steun met betrekking tot innovaties.

 • Grote grazers lijden onnodig in de Oostvaardersplassen, dus deze dieren moeten o.a. bijgevoerd worden.

Campagne

Geert campagne

Provinciale Staten Verkiezingen 2023-2027

 Klik op de foto voor het verkiezingsprogramma.

Geert campagne

Twitter response: "Could not authenticate you."

We hebben 12 gasten en geen leden online