PROVINCIE FLEVOLAND

Schriftelijke statenvragen van de statenfractie van de PW over het afscheid van oud -gedeputeerde A.E. Bliek-de Jong, ingediend op 12 november 2012 respectievelijk 17 januari 2013, en de antwoorden daarop van het college van Gedeputeerde Staten zoals vastgesteld op 5 februari 2013 (HB1453950)

Vraog I. Kan het college aangeven wat dit afscheidsfeest gaat kosten dat georganiseerd wordt om het afscheid van ex-gedeputeerde A. Blieii te vieren?

Antwoord : Naar verwachting kunnen wij in maart 2013, zoals eerder door onze voorzitter toegezegd, aan uw staten meedelen welke de kosten zijn geweest van het afscheid van mw. A.E. Bliek. Deze kosten zullen blijven binnen het bedrag dat daarvoor met uw fractievoorzitters is afgesproken.

Vroog 2. Is het college met de PVV van mening dat dit afscheid ook plaats kan vinden tijdens een reguliere Statenvergadering?

Antwoord : Het college deelt deze mening niet.

Vroog 3. Zo niet, kan dit feestje dan gehouden worden tijdens de nieuwjaarsreceptie?

Antwoord : Een dergelijke samenloop van twee geheel verschillende aangelegenheden achten wij niet gepast.

Vroog 4. Past dit soort georganiseerde feestjes binnen de kaders van provinciale bezuinigingen?

Antwoord : De thans toegepaste uitvoering past binnen de aangeduide kaders.

Vroog 5. Is het college het met de PVV eens dat door de Flevolandse belastingbetaler opgehoeste belastingcenten hiervoor niet gebruikt dienen te worden?

Antwoord : Het college deelt deze mening niet.

Vroog 6. Deelt u de méning van de PVV dat deze gedeputeerde de provincie al genoeg gemeenschapsgeld heeft gekost?

Antwoord : Het college deelt deze mening niet.

Vroog 7. Deelt u de mening van de PVV dat een ferme handdruk en een boekenbon voldoende is?

Antwoord : Het college deelt deze mening niet.

 

 

Campagne

Geert campagne

Provinciale Staten Verkiezingen 2023-2027

 Klik op de foto voor het verkiezingsprogramma.

Geert campagne

Twitter response: "Could not authenticate you."

We hebben 8 gasten en geen leden online