PVV: GS heeft lesje staatsrecht nodig

De PVV heeft met grote verbazing kennis genomen van de brief die de Commissaris van de Koningin heeft gestuurd naar de fractie van de PVV, waarin hij stelt geen antwoord te gaan geven op gestelde vragen over het afscheid van gedeputeerde Bliek. De reden: de toon staat hem niet aan. Nu staat het Flevolandse bestuur niet bekend om haar politieke kwaliteiten maar dat men de wet niet eens kent is zorgelijk.

Artikel 167 (lid 2 en 3) van de Provinciewet is helder: Gedeputeerde Staten heeft de plicht om Provinciale Staten alle informatie te geven die zij nodig acht om haar controlerende taak uit te oefenen. Verder is GS verplicht gevraagde inlichtingen mondeling of schriftelijk te verstrekken.

Omdat hoofdzakelijk gedeputeerde Bliek verantwoordelijk was voor het miljoenenfiasco Oostvaarderswold stelde de PVV o.a. de onderstaande vraag:

"Deelt u de mening van de PVV dat deze gedeputeerde de provincie al genoeg gemeenschapsgeld heeft gekost?"

Gezien de wettelijke plicht van GS verwacht de PVV dat de antwoorden alsnog worden gegeven.

J.J. van Klaveren (fractievoorzitter PVV Flevoland)

0621703813

Campagne

Geert campagne

Provinciale Staten Verkiezingen 2023-2027

 Klik op de foto voor het verkiezingsprogramma.

Geert campagne

Twitter response: "Could not authenticate you."

We hebben 12 gasten en geen leden online