Carnaval rondom Randstadprovincie in Flevoland

De afgelopen weken is wel duidelijk geworden dat de gevestigde politieke elite van VVD, PvdA, CDA en CU niet echt weten waarmee ze nu eigenlijk bezig zijn.

De voorgenomen plannen tot de vorming van een Randstadprovincie, door samenvoeging van Flevoland, Noord-Holland en Utrecht, zal grote gevolgen hebben voor de inwoners van Flevoland.

De PVV is van mening dat deze ingrijpende verandering moet worden voorgelegd aan de Flevolanders. Dit zou kunnen door, net zo als men in de provincie Utrecht van plan is bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014, de burgers middels een referendum de vraag voor te leggen of zij VOOR of TEGEN de Randstadprovincie zijn. De reden daarvoor is dat vrijwel geen enkele politieke partij die nu in de Provinciale Staten van Flevoland zit, dit punt had opgenomen in haar verkiezingsprogramma. Hierdoor heeft de burger deze overweging niet in zijn/haar stemgedrag kunnen laten meewegen. Daarnaast is er natuurlijk een nieuw kabinet gekomen dat plotseling met dit voorstel komt. Kortom alle reden om de inwoners te vragen wat zij nu eigenlijk willen in plaats van als politiek dit wel even te bepalen over de rug van de bevolking heen.

Daarom had de PVV op 16 januari 2013 een voorstel ingediend om inspraak van de burger te realiseren. Op verzoek van de hierboven genoemde partijen heeft de PVV toen besloten dit voorstel pas op 6 februari 2013 in stemming te brengen omdat men er nog 3 weken over wilde nadenken. Zwalkend als een dronken Carnavalsvierder werd er heen en weer gewankeld tussen voor, tegen, misschien, later, etc. Angst voor de mening van de burger gaf uiteindelijk weer de doorslag. Het voorstel werd weggestemd door de plucheklevers van VVD, PvdA, CDA en CU. De stem van de inwoners was voor deze partijen niet belangrijk genoeg omdat luisteren naar de echte wensen van de kiezer best wel lastig is. Voor de PVV is de mening van de Flevolanders wel belangrijk. Wij zullen ons ook neerleggen bij de uitslag van het referendum.

Maandag 11 februari was minister Plasterk in Flevoland om te overleggen met het college van onze provincie. Er lag helaas geen breed gedragen voorstel van alle partijen aan de minister om druk uit te oefenen. Een gemiste kans om een duidelijk signaal af te geven.

Wordt vervolgd op 27 februari 2013.

Chris Jansen

Campagne

Geert campagne

Provinciale Staten Verkiezingen 2023-2027

 Klik op de foto voor het verkiezingsprogramma.

Geert campagne

Twitter response: "Could not authenticate you."

We hebben 41 gasten en geen leden online