De PVV wil dat de 6,5 miljoen euro die het College van
Gedeputeerde Staten wil steken in een duurzaamheidsstichting, worden gestoken
in lastenverlichting.

"Het is meer dan onzalig dat dit college maar
doorgaat met het subsidieren van allerlei links-ideologische faalprojecten.
Helemaal in deze tijden van crisis is de burger gebaat bij lastenverlichting,
niet bij nog meer risico. Als banken aangeven dat zij niets zien in deze
duurzaamheidsonzin dan is het onbegrijpelijk dat de provincie voor ondernemer
gaat spelen", aldus Statenlid Van Klaveren.

De PVV heeft schriftelijke vragen gesteld en wil het
onderwerp spoedig behandelen.

J.J. van Klaveren

Gestelde vragen:

Overeenkomstig art.85, lid 1 en 2 van het Reglement van
Orde stelt de fractie van de PVV de volgende vragen aan het College van
Gedeputeerde Staten en de Commissaris van de Koning:

1. Bent u bekend met het artikel 'Stichting stimuleert
duurzame energie*?

2. Waarom denkt u dat, daar waar banken er voor passen te
investeren in dit onzalige project, de provincie - met gemeenschapsgeld - voor
ondernemer moet gaan spelen?

3. Denkt u niet dat de bewoners van Flevoland de
miljoenen die u wilt steken in uw links-ideologische duurzaamheidsspeeltje
liever naar lastenverlichting zien gaan? Zo neen, waarom niet?

4. Op hoeveel manieren en hoe vaak gaat u nog trachten
het faalproject De-oN (in welke vorm dan ook) op te dringen aan de burgers van
deze provincie?

5. Is de provincie bereid te leren van mislukkingen van
soortgelijke energieprojecten elders in het land en zou zij daarom niet
helemaal af moeten zien van dit soort dure en bijvoorbaat mislukte avonturen?
Zo neen, waarom niet?

6. Welke risico-inschatting heeft het college gemaakt om
aan te tonen dat deze stichting levensvatbaar is?

7. In hoeverre bent u bereid af te zien van uw voornemen
een duurzaamheidsstichting op te zetten?

*http://www.omroepflevoland.nl/Mobile?NewsId=104907

Campagne

Geert campagne

Provinciale Staten Verkiezingen 2023-2027

 Klik op de foto voor het verkiezingsprogramma.

Geert campagne

Twitter response: "Could not authenticate you."

We hebben 15 gasten en geen leden online