Een mening maar geen antwoord

Op 12 november 2012 heeft de PVV fractie kritische vragen gesteld over het organiseren van een bijzondere Statenvergadering dat speciaal werd georganiseerd voor het afscheid van de ex-VVD gedeputeerde Bliek. Jazeker, dezelfde politicus die zo graag, koste wat kost, het Oostvaarderswold wilde realiseren op kosten van de Flevolandse belastingbetaler.

Op 7 februari 2013 zijn eindelijk antwoorden gekomen op de gestelde vragen, nou ja, antwoorden is een groot woord. Na 9 weken schrijft Gedeputeerde Staten, op 4 van de 7 vragen: “Het college deelt deze mening niet”. Een antwoord op de simpele vraag wat dit feestje gekost heeft, kon pas na 5 maanden in maart 2013 gegeven worden.

Waren de vragen dan zo moeilijk? Nee dat waren ze niet, dus was er een andere reden. Die reden was volgens de heer L. Verbeek, Commissaris van de Koningin (CdK), dat “de grenzen van het fatsoen waren overschreden”. De toonzetting van de brief stond hem kortom niet aan. Als voorzitter van het presidium gaf hij de voorzitter van Gedeputeerde Staten het volstrekt onwettige advies om onze vragen niet te beantwoorden. Hiermee is duidelijk geworden dat hij verdrinkt in zijn vele functies. Deze niet gekozen CdK heeft zijn mond vol van “Respect ”, “Minachting van de wel gekozen volksvertegenwoordiging lijkt hier ons inziens meer op z’n plaats”.

Ik kan daarom niet anders concluderen dat het bedroevend is,

  1. A.dat de CdK de wet onvoldoende kent,
  2. B.dat de CdK moeite heeft met zijn taakopvatting en publieke rol,
  3. C.dat hij moeite heeft om zich onafhankelijk en boven de partijen op te stellen en
  4. D.dat gezien bovenstaande deze riant betaalde bestuurder beter zijn functie per onmiddellijk dient neer te leggen.

Willem Boutkan

Statenlid PVV fractie

(Zie ook de vragen en antwoorden hieronder)

PROVINCIE FLEVOLAND

Schriftelijke statenvragen van de statenfractie van de PW over het afscheid van oud -gedeputeerde A.E. Bliek-de Jong, ingediend op 12 november 2012 respectievelijk 17 januari 2013, en de antwoorden daarop van het college van Gedeputeerde Staten zoals vastgesteld op 5 februari 2013 (HB1453950)

Vraog I. Kan het college aangeven wat dit afscheidsfeest gaat kosten dat georganiseerd wordt om het afscheid van ex-gedeputeerde A. Blieii te vieren?

Antwoord : Naar verwachting kunnen wij in maart 2013, zoals eerder door onze voorzitter toegezegd, aan uw staten meedelen welke de kosten zijn geweest van het afscheid van mw. A.E. Bliek. Deze kosten zullen blijven binnen het bedrag dat daarvoor met uw fractievoorzitters is afgesproken.

Vroog 2. Is het college met de PVV van mening dat dit afscheid ook plaats kan vinden tijdens een reguliere Statenvergadering?

Antwoord : Het college deelt deze mening niet.

Vroog 3. Zo niet, kan dit feestje dan gehouden worden tijdens de nieuwjaarsreceptie?

Antwoord : Een dergelijke samenloop van twee geheel verschillende aangelegenheden achten wij niet gepast.

Vroog 4. Past dit soort georganiseerde feestjes binnen de kaders van provinciale bezuinigingen?

Antwoord : De thans toegepaste uitvoering past binnen de aangeduide kaders.

Vroog 5. Is het college het met de PVV eens dat door de Flevolandse belastingbetaler opgehoeste belastingcenten hiervoor niet gebruikt dienen te worden?

Antwoord : Het college deelt deze mening niet.

Vroog 6. Deelt u de méning van de PVV dat deze gedeputeerde de provincie al genoeg gemeenschapsgeld heeft gekost?

Antwoord : Het college deelt deze mening niet.

Vroog 7. Deelt u de mening van de PVV dat een ferme handdruk en een boekenbon voldoende is?

Antwoord : Het college deelt deze mening niet.

 

 

Nieuws volgt

Campagne

Geert campagne

Provinciale Staten Verkiezingen 2023-2027

 Klik op de foto voor het verkiezingsprogramma.

Geert campagne

Twitter response: "Could not authenticate you."

We hebben 12 gasten en geen leden online