•  cms retina.full cover

Aan het college van burgemeesters en wethouders

t.a.v. de voorzitter

Flevoland, 7 juni 2013

Betreft : Wob-verzoek

De fractie van de Partij Voor de Vrijheid in Flevoland brengt op dit moment de omvang van de Islam en de (indirecte) gevolgen daarvan binnen de gemeenten in de provincie Flevoland, in kaart. Het doel daarvan is beleid te ontwikkelen om de Islamisering van de provincie Flevoland tegen te gaan dan wel in te perken.

In dat kader verzoeken wij u, dit op grond van artikel 3 Wet openbaarheid van bestuur, ons de volgende informatie te verschaffen voor zover aanwezig in documenten binnen uw organisatie:

 

  1. Alle namen en adressen van de scholen en/of scholingsinstanties/instituten op islamitische grondslag;
  2. Alle namen en adressen van moskeeën en/of islamitische gebedshuizen
  3. Alle namen en adressen van islamitische verenigingen en/of stichtingen;
  4. Alle namen en adressen van overige organisaties op islamitische grondslag
  5. Alle namen en adressen van de zogenaamde ‘koffiehuizen’.

Daarnaast zouden wij, ook op basis van de Wet openbaarheid van bestuur, informatie willen ontvangen over lopende bouwaanvragen en recent afgegeven bouwvergunningen inzake moskeeën en/of gebedshuizen, scholen en/of scholingsinstanties/instituten op islamitische grondslag. Wij verzoeken u tevens aan te geven of de betreffende instanties/organisaties gemeentelijke subsidies ontvangen en zo ja hoeveel.

Ook zouden wij met een vermelding willen zien of de betreffende instanties/organisaties, overheidsorganisaties/publieke organisaties zijn ?

Wij zien uw antwoord met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Partij Voor de Vrijheid

Statenfractie Flevoland

Campagne

Geert campagne

Provinciale Staten Verkiezingen 2023-2027

 Klik op de foto voor het verkiezingsprogramma.

Geert campagne

Twitter response: "Could not authenticate you."

We hebben 55 gasten en geen leden online