•  cms retina.full cover

Voorzitter,

Sinds 28 mei jl. weten we dat onze mooie provincie Flevoland zal ophouden te bestaan. Op die dag stemde de Tweede Kamer over een motie om de heilloze plannen om Flevoland op te heffen te schrappen. Helaas kon deze motie niet op een meerderheid rekenen. Met dank aan de VVD, PvdA, D66, GroenLinks en 50Plus die tegen deze motie stemden, weten we nu dus dat dit traject om ons Flevoland op te heffen door zal gaan.

De inwoners weten nu in ieder geval dat zij niet bij deze partijen hoeven te zijn voor de toekomst van Flevoland.

 

En wat deze toekomst betreft: Het ziet er niet al te rooskleurig uit.

De opheffingswolk hangt ons dus boven het hoofd, de problematiek van de stille lasten wordt verre van serieus aangepakt, een verhoging van de MRB dreigt vanwege de voorgenomen indexering en van een professioneel bestuur is in het geheel geen sprake. In plaats van op een democratische volwassen manier verantwoording af te leggen over OVW werd gekozen voor een gekunstelde vlucht inclusief terugkeer. Dit kan toch niemand serieus nemen?

Ondertussen worden er miljoenen over de balk gesmeten om niet-kerntaken uit te voeren. Van duurzaamheidskul tot landschapskunst. (kunstuitingen €1,4 miljoen, CMO ruim 900.000, cultuurparticpatie €300.000).

Een verdrietig schouwspel waarbij de inmiddels 15-koppige PvdA-fractie op vakkundige wijze het laatste restje liberalisme uit de voormalige liberalen heeft geklopt. Inderdaad, 15 koppig, na inlijving van de voormalige VVD fractie in Flevoland.
Winston Churchill definieerde democratie ooit als het "af en toe buigen voor de mening van anderen". Als we deze definitie aanhouden dan kunnen we de VVD met recht de meest democratische partij van Nederland noemen.

Voorzitter,

Het verhogen van de MRB, een ordinaire belastingverhoging, is natuurlijk een voorstel dat niets eens OVERWOGEN zou mogen worden door een college waarin de VVD de grootste partij is. Een regelrechte - socialistische - schande. Belastingverhoging en de subsidiering van niet-kerntaken lijkt nu core-business van de VVD.
Denk aan het subsidieslurpende duurzaamheisproject DE-On, de €20.000,- voor een appartement voor een overbodige lobbyist in Den Haag, een statenfeestje van tienduizenden euro's, een sociale paragraaf en de net al genoemde stille lasten, waar het gaat om honderden miljoenen, die niet zijn gereserveerd. Nu mag het geen verrassing heten dat socialisme en cijfermatig amateurisme hand in hand gaan, maar met de VVD als grootste partij in een college is dit natuurlijk stuitend.
En amateurisme brengt ons uiteraard bij Oostvaarderwold, de grootste bestuurlijke blunder uit de Flevolandse geschiedenis. Een miljoenenstrop en een vernietigend rapport waar tot op de dag van vandaag niet over gesproken is in deze Staten.

Voorzitter,

De conclusies uit het rapport waren vernietigend: Te laat, onvolledig en niet adequaat zijn de bewoordingen die in het rapport worden geuit. Woorden die de PVV al bijna een jaar eerder heeft gebruikt in een motie die door deze staten werd weggehoond als niet onderbouwd en voorbarig. Leuk om achteraf je gelijk te krijgen is het eigenlijk niet, omdat de burger mag opdraaien voor deze blunder van het college. Het college trad snel af voordat hierover een volledig debat kon worden gevoerd. Vanavond zal de PVV een motie indienen die PS de ruimte geeft om over dit rapport en alles wat er is gebeurd te debatteren met elkaar en het college. Als de staten dit moment weer niet gebruiken zal de PVV het onderwerp agenderen in een opinieronde. De keuze is aan PS, maar doe uw zelf nu eens niet tekort. Onze inwoners hebben recht op duidelijkheid. Daarnaast is het de plicht van PS om hier lering uit te trekken en te voorkomen dat dezelfde fouten opnieuw worden gemaakt.

Maar fouten maken en verkeerde keuzes omzetten in beleid lijkt bijna een hobby geworden van dit bestuur. Ook op het terrein van windmolens, Polenhotels en prestigeprojecten als Floriade lijkt het gezonde verstand volledig afwezig. De €10 miljoen die de provincie hierin wil steken komt uit een potje met geld dat hiervoor niet mag worden gebruikt. In het verleden heeft Provinciale Staten een besluit genomen over rechtmatige inzet van de IFA gelden. Toen Gedeputeerde Staten hiermee werd geconfronteerd door de PVV heeft zij simpelweg achteraf de richtlijnen aangepast. Net zo makkelijk. Een meerderheid van PS maakte dat niets uit. De PVV zal hier nog een keer de vinger op de zere plek leggen.

Maar, ondanks de kritische noot hier en daar ziet de PVV ook goed lichtpuntjes. Afgelopen maandag was de perspresentatie van de plannen rondom het Icedome in Almere. Een initiatief vanuit mensen met een echt schaatshart die dit zelf helemaal hebben uitgewerkt. Afhankelijk van de beslissing van de KNSB zou dit zomaar één van de grootste stimulansen voor de Economie en Sport in Flevoland kunnen worden, met een internationale uitstraling.
Typerend voor de colleges in zowel Flevoland als Almere is dat dit initiatief niet vanuit hen is gekomen. Jammer.

Het mag duidelijk zijn dat de PVV een andere insteek kiest, dat de PVV een kleine overheid wenst die zich richt op haar kerntaken, dat wij lage lasten voor de burger willen en een gedegen financiële huishouding. Ook op lange termijn. Om dit college een zetje in de goede richting te geven dienen wij de volgende moties in:

  1. Motie niet indexeren van de Provinciale opcenten, oftewel de MRB.
  2. Motie om de stille lasten op te nemen in het risicoprofiel.
  3. Motie over staken uitvoering landschapskunstwerk.
  4. Motie schrappen niet wettelijk verplichte posten uit de paragraaf samenleving.
  5. Motie over DE-On.
  6. Motie over de Floriade.
  7. Motie over Oostvaarderswold.

Dank u wel voor uw aandacht.

Chris Jansen

Fractievoorzitter

Campagne

Geert campagne

Provinciale Staten Verkiezingen 2023-2027

 Klik op de foto voor het verkiezingsprogramma.

Geert campagne

Twitter response: "Could not authenticate you."

We hebben 18 gasten en geen leden online