•  cms retina.full cover

De PVV fractie in Flevoland heeft geen
vertrouwen meer in de wijze waarop gedeputeerde Witteman het standpunt van alle
staten vertegenwoordigd in Den Haag.

In de wandelgangen wordt het
"gedram" als amateuristisch en irritant ervaren. Daarmee wordt het
standpunt onnodig negatief neergezet.

Het eenzijdige formulier om een zienswijze
in te dienen waarin inwoners aangeven tegen de fusie te zijn was voor de PVV de
druppel. Inmiddels is dit naar aanleiding van reacties in de media
gecorrigeerd.

De PVV acht het niet wenselijk, noch zinvol
als gedeputeerde Witteman nog langer namens haar het woord voert rondom de
voorgenomen provinciefusie.

Chris Jansen

Fractievoorzitter PVV Flevoland

Campagne

Geert campagne

Provinciale Staten Verkiezingen 2023-2027

 Klik op de foto voor het verkiezingsprogramma.

Geert campagne

Twitter response: "Could not authenticate you."

We hebben 10 gasten en geen leden online