•  cms retina.full cover

Voorzitter,

Dit is de laatste Perspectiefnota voor de verkiezingen. En wat zijn we weer ‘verwend’ in de afgelopen periode. Een links college met VVD, CDA, D66 en de SP rolde vechtend over straat. Uit de puinhopen die dat college achter liet verrees een nog linkser college. De SP werd geofferd in ruil voor PvdA en de CU. Gedeputeerden kwamen weer terug, net als in 2012, terwijl één zelfs al wist dat hij waarschijnlijk toch weer zou vertrekken. Overigens betekende deze inruil ook nog eens een extra gedeputeerde, inclusief de riante wachtgeldregeling.

Tijdens dit gehakketak werden er ook nog enkele politieke besluiten doorheen gedrukt. Meestal betrof het geen kerntaken, maar geneuzel over duurzaamheid, landschapskunst en laten we vooral de Floriade niet vergeten. Deze voorbeelden van slecht beleid kosten onze inwoners miljoenen en leveren helemaal niets op.

Economische ontwikkeling is al jarenlang een lachertje. De focusgebieden van 5 of 6 jaar geleden zijn weer vervangen door een nieuwe aanpak. Of de banen landen bij Flevolanders is onbekend. Wat we wel weten is dat veel startende ondernemers ZZP’er zijn. Hierdoor gaat het aantal geregistreerde werklozen bij het UWV omlaag, maar veel van deze ZZP’ers gaan binnen 3 jaar kapot. Bijkomend nadeel is dat ze vaak startpremies krijgen die marktverstorend werken. De vraag is zelfs of dit beleid op langere termijn niet meer werkloosheid oplevert. Wat wel direct extra werkgelegenheid kan opleveren is een goede structurele aanpak van de waterplanten overlast. Hierdoor wordt de recreatie fors gestimuleerd.

Nog een mooi voorbeeld is duurzaamheid. Nederland moet volgens de linkse kliek het klimaat redden. Daarom is besloten dat Nederland gasloos moet worden. Dit terwijl de landen om ons heen juist investeren in meer gas. Wij zetten massaal in op windenergie en zonne-energie en Flevoland is de provincie waar deze ellende met name wordt geplaatst. Dit gaat ten koste van de meest vruchtbare landbouwgronden van Nederland. Waarom niet massaal zonnepanelen op de daken van overheidsgebouwen? Waarom zet het college niet daarop in in overleg met gemeenten? Overigens wil dit niet zeggen dat we plotseling voorstander zijn geworden van zwaar gesubsidieerde zonne-energie. De markt moet zorgen dat subsidies overbodig worden, dan kan deze vorm van energie-opwekking plaatsvinden. Overigens heeft de duurzaamheid waanzin nog een ander negatief effect. Gasloos gaat onze inwoners minimaal €100 miljard kosten extra kosten, bovenop de normale kosten voor energie. Door de hogere lonen en kosten zullen onze bedrijven internationaal kapot worden gemaakt. Enige voordeel is dat we dan minder interessant worden voor migranten.

Nu we het er toch over hebben, laten we ook de nadelen van economische gelukszoekers genaamd ‘vluchtelingen’ niet vergeten. De cijfers spreken boekdelen. De opleiding die ze hebben genoten is meestal helemaal niets. Mooi voorbeeld is Almere. Daar is een paar miljoen geïnvesteerd om minder dan 20 nepvluchtelingen aan tijdelijk werk te helpen, maar eigenlijk is het faliekant mislukt. Recent onderzoek laat zelfs zien dat veel gelukszoekers pas na 5 jaar!!! een economische bijdrage gaan leveren aan Nederland. Aangezien een vluchteling jaarlijks minimaal €36.000,- kost weten we direct wat onze inwoners de komende jaren extra kwijt zijn aan dit wanbeleid. En laten we maar niets zeggen over een terugkeer naar hun steeds veiliger wordende landen. Kan iemand ons misschien uitleggen waarom alleen al in Duitsland 50.000 Syriërs op vakantie gingen naar ......... Syrië om het einde van de ramadan te vieren? Vluchtelingen??? Echt niet!!! En mocht u nu denken en zeggen ‘hier gaan wij niet over’ dan kan ik u wederom corrigeren. In het kader van het brede Interbestuurlijke programma (IBP) staat bij punt 6. ‘Nederland en migrant, goed voorbereid’. Dus we gaan er wel over en het gaat om miljoenen. Tijd voor actie!!!

Voorzitter, de Perspectiefnota laat een positief resultaat zien. Logisch, als miljoenen op de plank blijven liggen. En als we wel investeren in beleid worden vaak aan de voorkant geen meetbare doelstellingen meegegeven. Dus na afloop kunnen we wel roepen dat iets een succes was, maar bewijzen kunnen we niets. Wat we wel kunnen bewijzen zijn de leugens van bijvoorbeeld de VVD. Heel stoer werd gezegd aan het begin van deze Statenperiode: ‘Wij zullen de lasten voor onze inwoners niet verhogen’. De praktijk is dat wel degelijk jaarlijks de provinciale belastingen zijn ‘geïndexeerd’. Weet u voorzitter, het interesseert onze inwoners niet hoe het heet. Ze kijken naar hun portemonnaie en zien dat ze ieder jaar meer moeten betalen. Dit is een ordinaire lastenverzwaring, dus een verhoging. De PVV garandeert onze inwoners bij deze: ‘Als de PVV de volgende periode in het college komt, dan vindt er geen verhoging plaats van de provinciale belastingen. Dus ook geen indexering’.

Voorzitter, voordat ik afsluit zal ik een 7-tal moties indienen:

  • Een motie om de provinciale belastingen te verlagen, aangezien we toch enkele miljoen hebben liggen.
  • De 2e motie betreft geen zonnepanelen op kostbare landbouwgrond.
  • De volgende motie betreft meetbare doelstellingen meenemen bij alle beleidsvoorstellen en investeringsvoorstellen om onze controlerende rol te versterken.
  • Daarnaast een motie over het aanpakken van de waterplanten overlast.
  • Natuurlijk een motie over stoppen met landschapskunstwerken.
  • Een motie over tegengaan economische ‘vluchtelingen’.
  • Als laatste een motie over de Floriade. De wethouder Floriade in Almere is opgestapt en het blijkt dat de risico’s nog groter zijn dan vooraf gedacht.

Dank u wel.

Campagne

Geert campagne

Provinciale Staten Verkiezingen 2023-2027

 Klik op de foto voor het verkiezingsprogramma.

Geert campagne

Twitter response: "Could not authenticate you."

We hebben 12 gasten en geen leden online