•  cms retina.full cover

Dank aan alle insprekers, die weer de moeite hebben genomen om te komen, hun mening te verkondigen en ons met de neus op de feiten te drukken.

Het drama met de grote grazers in de Oostvaardersplassen is al sinds de oprichting van de PVV in 2005 een zeer belangrijk onderwerp waar wij een uitgesproken mening over hebben:

Nu, in juni 2018 krijgt de PVV op bijna alle pijnpunten volledig gelijk en wordt het tijd deze eindelijk door te voeren. Wij pleiten al jarenlang voor:

  1. Beschutting
  2. Bijvoeren
  3. Pre-conceptie
  4. Actief humaan beleid en 5. geen afschot

Ad1. Beschutting zijn al enkele maatregelen voor genomen, maar nog niet genoeg en de commissie Van Geel adviseert er nog meer te nemen om de dieren te beschermen tijdens de barre wintermaanden. Check!!!

Ad2. Bijvoeren heeft, onder druk van de actievoerders en insprekers die de marteling ook helemaal zat waren, eindelijk plaatsgevonden, maar dit was veel te laat en veel te weinig. Echter, het is eindelijk wel gebeurd. Check!!! En grote complimenten voor de actievoerders die langs democratische weg hieraan hebben bijgedragen. Uw actie was essentieel om het versneld op gang te brengen.

Ad3. De PVV is groot voorstander van pre-conceptie. Als er nader onderzoek moet plaatsvinden dan moet dat. Het zou goed zijn als hiervoor hoogleraar T. Stout van de Universiteit van Utrecht zou worden benaderd. Hij is expert op dit gebied. De PVV vindt het een gemis dat de commissie Van Geel hem niet heeft benaderd tijdens haar onderzoek, ondanks dat de PVV dit wel heeft geadviseerd. Hetzelfde geldt voor professor H. Bertschinger. De PVV zal een motie indienen om dit alsnog te realiseren.

Ad4. Laten we voor eens en altijd de fabel uit de wereld helpen. Deze grote grazers in de Oostvaardersplassen zijn geen wilde dieren. Het zijn gehouden dieren en dus heeft de mens een verzorgingsplicht voor ze. Het zou goed zijn als er een nieuwe rechtsgang plaatsvindt om de uitspraak uit het verleden te corrigeren. Juist deze uitspraak heeft eraan bijgedragen dat het drama in de Oostvaardersplassen zolang heeft kunnen plaatsvinden zonder dat er werd ingegrepen. Nu moet het worden gecorrigeerd en daarbij wordt afschot genoemd als mogelijkheid. Dit is voor de PVV niet acceptabel. Er zijn heel veel mensen met initiatieven bezig om de konikpaarden en herten uit te zetten in andere gebieden, in bijvoorbeeld Spanje en Duitsland. Dit is de oplossing waar de PVV achter staat. Alles moet in het werk worden gesteld om dit te bereiken en daarvoor moet een financiƫle claim worden neergelegd bij het Rijk. Wij hebben informatie ontvangen over de hoogte van de bedragen waarover we mogelijk praten. De PVV zal een motie indienen om deze claim vorm te geven. Daarnaast zullen wij een motie indienen die regelt dat de gedeputeerde eerst terug moet komen naar Provinciale Staten voordat het besluit wordt genomen om over te gaan tot afschot ipv uitzetting en pre-conceptie.

Een aantal van deze zaken kost tijd. Tijd die we met het oog op de komende winter niet hebben. Daarom zullen wij aandringen op een overgangsperiode om alles nu eindelijk eens goed te regelen. Dus zolang niet alles is uitgevoerd moet er worden bijgevoerd, ook in de komende winterse periode. Als de gedeputeerde dit niet toezegt, zal de PVV ook hiervoor een motie indienen. Mogelijk is het een idee om via een steekproef onderzoek naar de vetpercentages onder de dieren uit te voeren. Dan kan precies worden bepaalt of, wanneer en hoeveel er moet worden bijgevoerd. Graag ook hierop een reactie van de gedeputeerde.

Overigens is er nog een punt met betrekking tot het advies van de commissie Van Geel waarover we meer duidelijkheid willen van de gedeputeerde. Naar onze mening is 1.100 grote grazers nog steeds te veel. Het aantal hectares grasland wordt in het advies drastisch ingeperkt. Wat ons betreft is het verstandiger de populatie in de komende anderhalf jaar terug te brengen naar 600 of 700 dieren. Mocht blijken dat het gebied een grotere populatie kan herbergen zonder dat we weer in dezelfde cyclus komen van massale sterfte, dan kan er altijd nog worden besloten tot meer dieren. Naar onze mening is het wel essentieel om te reguleren met pre-conceptie en bijvoeren in plaats van afschot. De vraag is zelfs of, op lange termijn, de grote grazers wel de juiste dieren zijn om de vogels in het gebied te helpen bij hun zoektocht naar voedsel? Voor de PVV zijn de Natura2000 doelstellingen zeker niet lijdend. Sterker nog, die zijn mede de oorzaak van de ellende.

Als laatste nog een opmerking naar de PvdA, GL en de Partij voor de dieren, ook wel de bende van 3 genoemd. Uw acties in de afgelopen periode waren en zijn er alleen maar op gericht om dit walgelijke beleid in de Oostvaardersplassen te continueren of uit te bouwen naar andere gebieden. Uw streven naar een natuurverbinding naar de Veluwe is onzinnig. Het enige wat u daarmee bereikt is verplaatsing van het probleem. Moet dan ook in bijvoorbeeld het Horsterwold alles worden kaalgevreten door overbevolking? Mede door uw beleid is juist deze ellende ontstaan in de Oostvaardersplassen. Kunt u aangeven hoeveel vogelsoorten mede door uw steun uit het gebied zijn verdwenen?

Het door u ingebrachte rapport (Bastmeijer) is onderuit gehaald door de uitspraken van minister Schouten. Het rapport van de commissie Van Geel is WEL een review en de provincie Flevoland mag WEL het beleid rigoureus omgooien. PUNT. Stop uw verzet en accepteer dit nu eens. Het mislukt experiment is bijna voorbij en daar is de PVV heel erg blij mee. Eindelijk!!!

Campagne

Geert campagne

Provinciale Staten Verkiezingen 2023-2027

 Klik op de foto voor het verkiezingsprogramma.

Geert campagne

Twitter response: "Could not authenticate you."

We hebben 155 gasten en geen leden online