•  cms retina.full cover

Voorzitter,

Niemand zit te wachten op een herhaling van alles dat is gezegd tijdens de vorige besprekingen.

Waar wel iedereen op zit te wachten is op een goed besluit van Provinciale Staten over de toekomst van de Oostvaardersplassen. Naar alle mensen die de afgelopen weken berichten hebben gestuurd naar ons via twitter, Facebook, email, etc: ‘Ja, de PVV is voor verandering’. Naar alle mensen die nu ook weer de moeite hebben genomen om naar het provinciehuis te komen: ‘Ja, de PVV is voor verandering’. Naar iedereen in heel Nederland en zelfs daarbuiten die zich zorgen maken: ‘Ja, de PVV is voor verandering’.

Wat de PVV betreft draait het daarbij slechts om 1 ding: Hoe stoppen we de marteling van de grote grazers voor eens en altijd? Dit uit de hand gelopen experiment moet vandaag stoppen. Definitief!!!

De commissie Van Geel heeft een aanzet gegeven om tot de gewenste verandering te komen, maar in het rapport worden enkele knopen niet doorgehakt of verkeerd doorgehakt. Voor de PVV zijn 5 zaken van wezenlijk belang. Hierover moet een meerderheid van Provinciale Staten het eens zien te worden. Het gaat om:

  1. Geen afschot. Indien blijkt dat geen enkele andere optie werkt om het aantal grote grazers terug te dringen, dan verwachten wij dat GS eerst met een voorstel terugkomt naar PS.
  2. Nader onderzoek naar de inzet van anticonceptie door de juiste deskundigen.
  3. Uitzetten van alle grote grazers die ‘teveel’ zijn naar andere natuurgebieden. Hiervoor moet zeker ook het Rijk financieel over brug komen. En voorzitter, ‘teveel’ is wat de PVV betreft maximaal 700 grote grazers in de Oostvaardersplassen. Mogelijk is zelfs de beste conclusie dat alle grote grazers weg moeten uit het gebied. Als bijvoorbeeld vee of schapen dit ook kunnen, dan is dit zeker een optie. Maar ik herhaal, de PVV zegt ‘geen afschot’.
  4. Actief humaan beleid tot in de eeuwigheid. Dit betekent bijvoeren en beschutting indien nodig. Zeker zolang we nog niet de gewenste aantallen dieren hebben bereikt is dit essentieel om geen enkel dier meer te laten creperen. Uitbreiding met een natuurlijke verbindingszone naar bijvoorbeeld de Veluwe moet definitief van worden afgezien. Oostvaarderswold 2.0 is niet de oplossing, maar verlegt alleen het probleem.
  5. GS moet het initiatief nemen of laten nemen voor een nieuwe gang naar de rechter. Dit zijn geen ‘gehouden wilde dieren’. Het zijn gehouden dieren waarvoor de mens moet zorgen. Punt. Een nieuwe uitspraak door de rechter is belangrijk om dit te bevestigen.

Ik benadruk opnieuw naar GS en de collega Statenleden: Dit zijn essentiële punten die moeten worden vastgesteld om het lijden definitief te stoppen. We laten niet opnieuw toe dat er maar wordt aangemodderd waardoor we achteraf weer moeten concluderen dat het fout is gelopen. Nú is de tijd om knopen door te hakken. Zaken waarover duidelijkheid is moeten worden uitgevoerd. Zaken die nog nader moeten worden uitgewerkt, zoals bijvoorbeeld hoe we anticonceptie kunnen inzetten, volgen later. Overigens opmerkelijk dat een aantal partijen plotseling ook met deze 5 oplossingen komen. Tot een paar weken geleden was de PVV de enige partij die deze oplossingen al sinds 2005 probeert erdoorheen te krijgen. Het zal wel toeval zijn.

Vorige keer heeft GS geen enkele toezegging ingewilligd. U krijgt nu opnieuw de kans, net als de andere partijen in de Staten. We zullen 4 amendementen en 2 moties indienen n.a.v. de hierboven genoemde punten. Laat maar aan de tegenstanders van het huidige beleid zien of u ECHT iets wilt veranderen.

En als slot nog een woord voor de partijen die wij de vorige bespreking de bende van 3 hebben genoemd. De PVV begrijpt dat deze 3 partijen dit niet zo leuk vonden. Zal ik u een geheimpje verklappen voorzitter? Dat was ook de bedoeling. De reden is dat nog steeds, zelfs na bijna 3.500 dode dieren alleen al in de afgelopen winter, PvdD, GL en PvdA blijven volharden in het standpunt dat dit nu eenmaal de natuur is. Wel voorzitter, dat vindt de PVV niet. De dieren zijn in dit gebied door de mens uitgezet. De mens heeft er hekken omheen gezet. De mens heeft wat ons betreft hiermee een morele plicht. Wij moeten voor deze dieren zorgen. Dat vindt de PVV humaan beleid. Dit is simpelweg geen natuur. Het is meer een dierenpark of dierentuin. Daarom is het ook zo belangrijk dat de omschrijving verandert. Het zijn gehouden dieren waarvoor de mens zorgplicht heeft.

Voorzitter, ik rond af met een laatste oproep aan alle partijen hier aanwezig: ‘Laat naast uw verstand ook uw hart spreken en stop dit leed. Nú’.

Campagne

Geert campagne

Provinciale Staten Verkiezingen 2023-2027

 Klik op de foto voor het verkiezingsprogramma.

Geert campagne

Twitter response: "Could not authenticate you."

We hebben 155 gasten en geen leden online