PVV: geen superprovincie zonder referendum

De PVV-Statenfracties in de provincies Utrecht, Noord-Holland en Flevoland zullen Gedeputeerde Staten in de 3 provincies vragen een referendum te organiseren over de plannen om een superprovincie te vormen.

Het kabinet wil haar plannen om de provincies op te heffen gewoon doordrukken zonder de mening van de burgers te vragen. In de verschillende provincies is er politiek gezien weinig draagvlak voor de superprovincie van de regenteske minister Plasterk.

PVV: GS heeft lesje staatsrecht nodig

De PVV heeft met grote verbazing kennis genomen van de brief die de Commissaris van de Koningin heeft gestuurd naar de fractie van de PVV, waarin hij stelt geen antwoord te gaan geven op gestelde vragen over het afscheid van gedeputeerde Bliek. De reden: de toon staat hem niet aan. Nu staat het Flevolandse bestuur niet bekend om haar politieke kwaliteiten maar dat men de wet niet eens kent is zorgelijk.

Artikel 167 (lid 2 en 3) van de Provinciewet is helder: Gedeputeerde Staten heeft de plicht om Provinciale Staten alle informatie te geven die zij nodig acht om haar controlerende taak uit te oefenen. Verder is GS verplicht gevraagde inlichtingen mondeling of schriftelijk te verstrekken.

Omdat hoofdzakelijk gedeputeerde Bliek verantwoordelijk was voor het miljoenenfiasco Oostvaarderswold stelde de PVV o.a. de onderstaande vraag:

"Deelt u de mening van de PVV dat deze gedeputeerde de provincie al genoeg gemeenschapsgeld heeft gekost?"

Gezien de wettelijke plicht van GS verwacht de PVV dat de antwoorden alsnog worden gegeven.

J.J. van Klaveren (fractievoorzitter PVV Flevoland)

0621703813

PVV: sober afscheid gedeputeerde

Onlangs is VVD-gedeputeerde Bliek afgetreden naar aanleiding van het debacle Oostvaarderswold. Zij ziet voor zichzelf, terecht, geen toekomst meer weggelegd in het provinciaal bestuur.

Haar oude collega's, die niet de moed en het fatsoen hadden om op te stappen na het miljoenengeblunder, willen echter op 27 november groots afscheid nemen van deze falende bestuurder. Wat de PVV betreft past hier soberheid.

”Belachelijk om een speciale Statendag te organiseren voor een gedeputeerde die zo opzichtig heeft geschutterd. Zij is medeverantwoordelijk voor de miljoenenstrop waarvoor de inwoners van

Flevoland straks moeten bloeden. Hier past zeker geen feestje.”

Afscheid nemen kan, wat de PVV betreft, op een reeds ingeplande Statendag met een ferme handdruk en een boekenbon.

Willem Boutkan (Statenlid PVV)

0653917069

Campagne

Geert campagne

Provinciale Staten Verkiezingen 2023-2027

 Klik op de foto voor het verkiezingsprogramma.

Geert campagne

Twitter response: "Could not authenticate you."

We hebben 59 gasten en geen leden online