De fractie van de PVV in Provinciale Staten wil inzicht in de kosten van het gebruik van de dienstauto's en taxiritten door GS.

Dankzij de PVV bestaat er in Flevoland inmiddels een openbaar declaratieregister voor Gedeputeerde Staten. Echter, uitgerekend als het gaat om het gebruik van de dienstauto's en taxi's wordt alleen aangegeven hoeveel ritten en kilometers er gemaakt zijn. De kosten zijn nog steeds niet transparant.

Daarnaast wil de PVV een specificatie van de ritten. Zijn er ritten gemaakt voor nevenfuncties of privéaangelegenheden zoals we ook zagen in bijvoorbeeld de provincies Utrecht en Gelderland?

"Wat de PVV betreft worden de dienstauto's verkocht en reizen de bestuurders met het openbaar vervoer of de eigen auto, aldus Van Klaveren"

De PVV heeft schriftelijke vragen gesteld.

Joram van Klaveren (fractievoorzitter PVV Flevoland)

Per 1 juni zal Joram van Klaveren het fractievoorzitterschap van de PVV in Flevoland overdragen aan Chris Jansen.

Joram van Klaveren: "Het werk als fractievoorzitter in de Staten is vrij intensief in combinatie met het lidmaatschap van de Tweede Kamer. Nu de vergaderstructuur in de Provinciale Staten van Flevoland binnen afzienbare tijd zal wijzigen en de intensiteit van het werk zal toenemen, heb ik er voor gekozen het fractievoorzitterschap niet langer te combineren met mijn verantwoordelijkheden als parlementariër. Als Statenlid zal ik mij, samen met mijn fractiegenoten, blijven inzetten voor het belang van Flevoland.

Ik heb er alle vertrouwen in dat Chris Jansen met overtuiging en plezier zijn nieuwe functie zal vervullen en wens hem daarbij alle succes toe."

Chris Jansen: "Ik ben er trots op dat ik deze fantastische fractie mag gaan leiden en zal, net als Joram van Klaveren, het heldere PVV-geluid uitdragen en mij inzetten voor een beter, mooier en veiliger Flevoland."

Woensdagavond beleefde de Provinciale Staten van Flevoland een nieuw democratisch dieptepunt.

De PVV trachtte een motie op de agenda te zetten om na maanden van vertraging, nu eindelijk te spreken over het gevoelige rapport 'Oostvaarderswold'. Een groot en belangrijk onderwerp.

Het dossier Oostvaarderswold is zelfs aanleiding geweest voor de eerste val van een college in de geschiedenis van Flevoland. En dat is nogal wat.Dat het afleggen van verantwoording - een democratische plicht van het provinciale bestuur - in Flevoland niet vanzelfsprekend is bleek al toen het vorige college uit angst voor het oordeel van de Staten voortijdig de witte vlag hees. Zonder dat er ook meer één woord was gewisseld over de inhoud van het rapport, trad het bestuur af.

Opgeruimd staat netjes, zou men kunnen denken. Niets bleek echter minder waar. Op één gedeputeerde na, trad het volledige college weer aan en ging men verder alsof er niets was gebeurd. Het rapport bleef onbesproken. Ver weggestopt in de onderste la van het bureau. De PVV wilde afgelopen woensdag het betreffende rapport eindelijk op de agenda hebben om die te bespreken in de Staten en te voorkomen dat de amateuristische fouten van het vorige bestuur ooit opnieuw worden gemaakt.

Maar dat zou betekenen dat er alsnog verantwoording moet worden afgelegd over het fatale beleid. En daar hadden de zittende coalitiepartijen geen zin in. Men misbruikte de regels uit het Reglement van Orde om te voorkomen dat er überhaupt met hun college over het gevoelige onderwerp gesproken kon worden.

Het hele vooral was extra treurig omdat enige tijd geleden alle partijen in de Staten van mening waren dat ieder gekozen lid een motie op de agenda moet kunnen zetten om zo alle partijen de gelegenheid te geven onderwerpen die zij van belang achten, bespreekbaar te maken.

Een grotere wassen neus bleek er achteraf niet te zijn. De weigering verantwoording af te leggen, partijen de mogelijkheid ontnemen om überhaupt te spreken over gevoelige onderwerpen en het totale gebrek aan dualisme deed een bezoeker op de publieke tribune zelfs spreken van Pyongyang in de polder.

Joram van Klaveren. 

Campagne

Geert campagne

Provinciale Staten Verkiezingen 2023-2027

 Klik op de foto voor het verkiezingsprogramma.

Geert campagne

Twitter response: "Could not authenticate you."

We hebben 38 gasten en geen leden online