•  cms retina.full cover

Door Gerben Laagland gestelde mondelinge vragen over de beleidsnotitie
"Samenwerking ZheJiang,Provincie"

Vraag 1.

Kan de gedeputeerde aangeven welke concrete en meetbare
economische resultaten voor provincie Flevoland zijn geboekt, dankzij de
samenwerking met de Chinese provincie ZheJiang.

Tijdens de behandeling van de jaarstukken 2012 van de Provincie Flevoland heeft de PVV als enige partij gepleit voor lastenverlaging voor de inwoners van Flevoland. Bij de behandeling van de Perspectiefnota op 5 juni zal de PVV dit wederom aan de orde stellen.

Flevoland is de mooiste provincie van Nederland met als kenmerken ruimte en rust. Wat mij betreft zal dit zo blijven. Daarom zal ik namens de PVV alles in het werk stellen om het vertrouwen van de kiezers terug te betalen. Dit betekent dat we ons hard zullen maken om de punten uit ons verkiezingsprogramma, die voor alle inwoners van Flevoland van belang zijn, te realiseren. Dus geen extra landschapsvervuiling door windmolens, voorkomen van linkse duurzaamheids waanzin en zorgen dat de provincie zich concentreert op haar kerntaken naar de bewoners toe. Ook het vergroten van werkgelegenheid in Flevoland en verbeteren van de infrastructuur en veiligheid zijn belangrijke onderwerpen.
In het dagelijks leven ben ik actief als raadslid voor de gemeente Almere namens de PVV. Tevens ben ik lid van het dagelijks bestuur van de VNG Flevoland. Deze combinatie betekent dat ik uitstekend zicht heb op alle zaken die spelen in onze mooie provincie.

Ik vind openheid, transparantie en soberheid binnen de overheid en binnen de Provinciale Staten een groot goed. Dit zijn zaken die de PVV nastreeft en probeert te bewerkstelligen. Daarnaast heeft de politieke elite in Flevoland lang genoeg aan het roer gezeten (ruim 25 jaar) en het is tijd dat daar verandering in komt.
Een van de directe aanleidingen om in de politiek te gaan was dat binnen de overheid een enorm percentage aan externen ingehuurd wordt dat met buitensporige geldbedragen naar huis gaat. Ik wil me hard maken voor het terugdringen van het percentage externen en de bijbehorende vergoedingen door openheid en transparantie na te streven.
In de Provinciale Staten zal ik me deze statenperiode inzetten voor het dossier van de overheveling van de jeugdzorg van de provincie naar de gemeenten. Dit is een omvangrijk proces waar veel voorbereiding in gaat zitten.
Ik ben een echt stadsmens en het zal dan ook niet verbazen dat ik woonachtig ben in de grootste stad van Flevoland: Almere.
In het dagelijks leven ben ik manager bij de GGD Flevoland.
Mijn favoriete vrijetijdsbestedingen zijn uit eten gaan, reizen en skiƫn.

 

De PVV is voor mij de partij waar ik iets kan doen aan de onvrede die ik heb met vastgeroeste lokale structuren, het ontbreken van transparantie in beleid en uitgaven, het negeren van belangen van burgers en het laten liggen van thema's die leven. Ik zie een noodzaak om de burger centraal te zetten en publiek geld verantwoord te besteden.
Ik ben een jurist met het accent op financieel beleid en werk bij het ABP.
Ik woon in Almere, ik ben gehuwd en heb 2 kinderen.
Mijn vrije tijd breng ik graag door met sporten.

Flevoland is een mooie provincie waar ik me goed thuis voel. Om dat zo te kunnen houden ben ik de politiek in gegaan. Daarbij spreken zowel de landelijke, provinciale en de gemeentelijke standpunten van de PVV me aan en daarom heb ik me dan ook bij de PVV aangemeld.
Onderwerpen als Veiligheid, Landelijk gebied, Sport en recreatie, Welzijn en Zorg vind ik belangrijk en hebben dus mijn speciale aandacht.
In het dagelijks leven ben ik ICT Consultant en woon op een mooie plek in Almere. In mijn vrije tijd houd ik me bezig met mijn gezin, mijn honden en ga graag op reis in binnen en buitenland.

Willem Boutkan, 68 jaar. Woonachtig in Almere sinds 1984 en jarenlang actief geweest in de politiek van Almere.
Met die achtergrond, was het niet moeilijk om ja te zeggen tegen de PVV om mee te werken aan een beter Flevoland.
Een provincie die vanaf het ontstaan is geregeerd door dezelfde partijen en waardoor het ongecontroleerd en zonder tegenspraak geld uitgeven gewoon is geworden.
Als lid van de PVV in Provinciale Staten zet ik mij in om te zorgen dat dit veranderd, geen geld wordt uitgegeven wat er niet is en het huishoudboekje op orde is.

Campagne

Geert campagne

Provinciale Staten Verkiezingen 2023-2027

 Klik op de foto voor het verkiezingsprogramma.

Geert campagne

Twitter response: "Could not authenticate you."

We hebben 5 gasten en geen leden online