•  cms retina.full cover

De PVV in Provinciale Staten wil dat commissaris van de Koning Leen Verbeek excuses aanbiedt aan alle Flevolanders voor een uitspraak in zijn nieuwjaarstoespraak.

De commissaris zei dat iedereen welkom is in Flevoland, ongeacht afkomst of religie. De PVV noemt dat nu "levensgevaarlijk voor meisjes en vrouwen". De partij verwijst naar de gebeurtenissen tijdens nieuwjaarsnacht in Keulen en andere steden.

De PVV heeft hierover een interpellatiedebat aangevraagd voor de komende Statenvergadering.

Kan politiek gestuntel leiden tot een motie van afkeuring? Ja, dit kan in Flevoland. Een gedeputeerde die tot 2 x aan toe zijn eigen falen probeert te camoufleren verdient niet beter dan deze tik op z'n vingers.

Tijdens de bespreking over 'Investeren in watersportstrand en loopbrug Houtribdijk' bleek dat de gedeputeerde zijn werk niet op orde had. Het gevolg was een gebrekkig voorstel vol onduidelijkheden en fouten. Een meerderheid van Provinciale Staten stemde wel in met het voorstel, maar de uitlatingen van de gedeputeerde waren reden voor de PVV om hem tot de orde te roepen. Het is bijzonder laf om de ambtelijke ondersteuning de schuld te geven van eigen falen.

Voorzitter, nog steeds zucht Flevoland onder het juk van de VVD en het CDA. Na de enorme afstraffing voor de gevestigde kliek bij de laatste verkiezingen, zijn er 2 nieuwe pionnen toegevoegd teneinde een coalitie te smeden. De nieuwe ja-knikkers zijn de SP en D66. Keer op keer krijgen ze de opdracht wanneer ze hun handje omhoog moeten steken en wanneer ze iets mogen zeggen of juist niet. Dit laatste is vaak het geval, maar gelukkig missen we de bijdrage van deze 2 pluchevullers niet echt.

Aan de voorzitter van Provinciale Staten,
Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op 28 oktober 2015.

Onderwerp: Normaal en beschaafd gedrag in Provinciale Staten van Flevoland.

Aan de voorzitter van Provinciale Staten,
Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op 28 oktober 2015.

Onderwerp: Geen extra opvang asielzoekers en afbouwen naar 0 plekken.

Voorzitter,

Opnieuw doet de PVV een poging om tot een goed inhoudelijk debat te komen rondom het vraagstuk vluchtelingen. Vorige maand nam de heer Verbeek wel de ruimte om inhoudelijk te antwoorden op de gestelde vragen, maar de rest van de partijen in provinciale staten kwam met een vage collectieve mededeling waarin het debat werd geboycot. De PVV gaat ervan uit dat hedenavond wel alle partijen de handschoen oppakken en deelnemen aan dit interpellatiedebat.

Voor het 2e jaar op rij is Flevoland de provincie waar de meeste ambtenaren meer dan €4.500,- per maand verdienen. Maar liefst 35% van de ambtenaren zit boven dit bedrag. De PVV heeft hierover schriftelijke vragen gesteld omdat wij willen weten waarom dit het geval is. Zijn onze ambtenaren zoveel beter dan de rest van Nederland of is er een andere reden? Het antwoord krijgen we binnen 4 weken te horen.

Campagne

Geert campagne

Provinciale Staten Verkiezingen 2023-2027

 Klik op de foto voor het verkiezingsprogramma.

Geert campagne

Twitter response: "Could not authenticate you."

We hebben 12 gasten en geen leden online