•  cms retina.full cover

Op woensdag 9 september organiseerde de NPO op 1 een groot vluchtelingen debat onder leiding van Jeroen Pauw. Voor en tegenstanders konden er hun zegje doen. Maar het geheel was zo op gebouwd en georganiseerd, dat de voorstanders aanzienlijk meer naar voren geschoven werden.

Donderdag 3 september 2015 kwam Geert Wilders naar Zeewolde. Hij heeft ingesproken tijdens de raadsvergadering over de komst van een AZC met 600-1500 plekken. De PVV wilde hiermee een laatste poging doen om dit te voorkomen en de inwoners van Zeewolde, die in meerderheid hier tegen zijn, een hart onder de riem te steken.

Soms moet je iets uitleggen aan kinderen, zoals wat doodgaan is.

Dat lijkt heel makkelijk, maar het kind moet het wel begrijpen.

Er ligt een schaap dood in de wei, het kind wil weten hoe je dat kan zien en wat er daarna mee
gedaan wordt.

De PVV-fractie in Provinciale Staten vindt dat Omroep Flevoland haar subsidie misbruikt om de ideologie van de islam te promoten. De partij heeft vragen gesteld aan het college van GS over de serie die de omroep deze week uitzendt over de islam.

Volgens de PVV is deze serie niet in het belang van alle Flevolanders en laat ze slechts één kant van de islam zien. De partij roept het college op om zijn ongenoegen daarover kenbaar te maken bij de omroep.

Omroep Flevoland zendt de serie deze week uit vanwege het begin van de ramadan.

Donderdagavond 21 mei werd er in Zeewolde een voorlichtingsavond gehouden over het
collegevoorstel van B&W Zeewolde om een Asielzoekerscentrum in Zeewolde mogelijk te maken.

Namens de PVV Flevoland was ik daar aanwezig om te horen en zien hoe het er daar aan toe ging.

Voorzitter,

Voor ons ligt de laatste begroting voor de provinciale statenverkiezingen van 2015. Het college noemt dit een beleidsarme begroting. Voor de duidelijkheid voorzitter, de PVV ziet geen verschil met voorgaande jaren. De verleiding is groot om het college weer op de zere punten te wijzen, maar er komt volgende maand een verantwoordingsdebat.

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op 12 november 2014

Constaterende dat:

  • De primaire taak van de Commissaris der Koning in Flevoland ligt;
  • in de afgelopen jaren de Commissaris der Koning meerdere malen afwezig was tijdens Statenvergaderingen vanwege o.a. activiteiten voor de Raad van Europa,

Campagne

Geert campagne

Provinciale Staten Verkiezingen 2023-2027

 Klik op de foto voor het verkiezingsprogramma.

Geert campagne

Twitter response: "Could not authenticate you."

We hebben 3 gasten en geen leden online