•  cms retina.full cover

Voorzitter, dit college klopt zichzelf in de Tussenbalans eens even flink op de borst. Bijna alles ligt volgens het college op schema en ze zeggen innovatief en ondernemend bezig te zijn. Ook de bestuursstijl wordt geroemd aan de hand van enkele voorbeelden. Als je als buitenstaander dit stuk zou lezen zou je denken dat dit college het beste is dat Flevoland is overkomen in de afgelopen decennia.

Maar dit is natuurlijk klinkklare nonsens. Als je als college verkeerde speerpunten kiest voor beleid worden inwoners en ondernemers hier alleen maar slechter van. Als je als college vooraf geen uitdagende, meetbare doelstellingen stelt is er sprake van stilstand of achteruitgang. Als je geen visie hebt op de toekomst van Flevoland die er echt toe doet, zorg je er als college slechts voor dat inwoners zich van je afkeren en je een overbodige bestuurslaag achten.

Dit is wat werkelijk leeft onder de bevolking van onze provincie. Niet de nepwereld die men tracht te schetsen in de tussenbalans. De bestuurderselite creëert een schijnwerkelijkheid waar Henk en Ingrid en hun kinderen helemaal niets mee hebben.

Hoe kun je zeggen dat het goed gaat in Flevoland als de economische groei voor het derde jaar op rij lager is en de werkeloosheid met 7,2% nog steeds fors boven het landelijke cijfer ligt? Hoe kun je beweren dat onze jeugd een goede toekomst heeft als de werkeloosheid onder jongeren in Flevoland 11,3% is, in Lelystad 12,5% en in Almere zelfs 16,6%?

Hoe kun je beweren dat je goed bezig bent voor Flevoland als de hele provincie vol staat met zwaar subsidieerde windmolens waar alleen de groene gekkies en de exploitanten
financieel flink van profiteren?

Hoe kun je beweren dat je consistent beleid voert als Oostvaarderswold 2.0 weer actueel is? Dit college heeft hier altijd op gehoopt en er stiekem rekening mee gehouden in haar voorstel voor projecten rondom nieuwe natuur. Een meerderheid van Provinciale Staten is hier blind ingestonken. Wees maar trots op uzelf, terwijl de inwoners u allen voor gek
verklaren dat u ruim €100 miljoen belastinggeld heeft verspild. Het enige voordeel is dat het college over dit onderwerp als eens is gevallen, dus dat biedt mooie vooruitzichten
op een nieuw fiasco voor de toekomst.
Hoe kun je beweren dat je verantwoord bezig bent terwijl het drama Floriade zich voltrekt in Almere? Niets, maar dan ook werkelijk niets gaat daar goed. Vertraging op vertraging, keer op keer fouten rondom onteigeningen die eigenlijk te schandalig zijn voor woorden. Flevoland is hierin gestonken voor minimaal €10 miljoen, maar via andere potjes wordt dit bedrag 100% zeker fors hoger. Het is maar welke naam je ergens aan geeft. De draconische brug die wordt voorgesteld bij de Filmwijk in Almere is gewoon een Floriade onderdeel, maar we worden misleid door dit onder een andere noemer genaamd 'Rondje Weerwater' onder te brengen. De vraag is of binnen Provinicale Staten voldoende gezond verstand en lef aanwezig is om dit te stoppen. Gezien het blinde vertrouwen van de meesten in dit college lijkt die kans helaas klein.

De vraag is of het zinvol is om weer een poging te ondernemen om deze ontwikkelingen te keren? Het antwoord is natuurlijk JA, al is het maar voor de inwoners van Flevoland. Middels enkele moties zal de PVV aangeven waar zaken anders moeten, beter moeten en wat absoluut moet worden voorkomen. De insteek van deze moties is simpel:
'Verspil geen geld aan overbodige of risicovolle zaken en verlaag de kosten voor onze inwoners waar mogelijk'. Dit motto zouden college en coalitiepartijen ook eens moeten volgen om Flevoland vooruit te helpen in plaats van af te breken.

  1. Motie: Per direct stopzetten financiering Floriade.
  2. Motie: Smart mobility.
  3. Motie: Energie transitie.
  4. Motie: 3% extra budget naar economische activiteiten tot 2019.
  5. Motie: Geen behoefte aan Oostvaarderswold 2.0.
  6. Motie: Opcenten MRB

Dank u wel

Campagne

Geert campagne

Provinciale Staten Verkiezingen 2023-2027

 Klik op de foto voor het verkiezingsprogramma.

Geert campagne

Twitter response: "Could not authenticate you."

We hebben 13 gasten en geen leden online